Kategorier
Nyheter

Föreningen Företagarna på Åland försökte få €10 000 av LR för att anlita Mats Adamczaks firma

Det gäller att försöka suga till sig så mycket pengar från landskapsregeringen så länge det alls finns några pengar kvar i kistorna.

Det vet inte minst föreningen Företagarna på Åland, som kläckte den snillrika planen att kräva knappt €10 000 av skattebetalarnas pengar för att ordna enkäter, i ett brev de skickade till Näringsavdelningen. Föreningen hade satt sikte på de budgetmedel LR satt åt sidan för att främja näringslivet och hoppades få nafsa lite på den kakan:

”För ändamålet hoppas vi att medel ur landskapsbudgetens moment för näringslivets främjande kunde utnyttjas för att täcka direkta kostnader samt den arbetstid som behövs för genomförande och analys”, skriver styrelsemedlemmen Jonny Mattsson i föreningens brev till LR.

Företagarna på Åland leds av Mats Adamczak och idén var att man skulle använda €7000 av skattebetalarnas pengar till att anlita – du gissade rätt – Mats Adamczaks firma för att utföra enkäterna. Ytterligare €2700 skulle användas för att betala någon individ €30 per timme för att arbeta med enkäterna.

Näringsminister Fredrik Karlström (M) tackade däremot nej till förslaget, med hänvisning till att LR har sina egna kanaler ifall de vill göra enkäter.

På bilden: Adamczak till vänster, Karlström till höger