Förra regeringens kommunreform raderas i nytt lagförslag Istället stöd för frivilliga samgåenden

Harry Jansson
Spåren av vänsterregeringen Sjögrens kommunreform raderas nu från åländsk lagstiftning. Vice lantråd Harry Jansson (C) beslöt igår att lämna över upphävandet av lagen från 2019 till lagberedningen.

Logga in