Förra regeringens kommunreform raderas i nytt lagförslag

Harry Jansson

Spåren av vänsterregeringen Sjögrens kommunreform raderas nu från åländsk lagstiftning. Vice lantråd Harry Jansson (C) beslöt igår att lämna över upphävandet av lagen från 2019 till lagberedningen.

Upphävandet motiveras av regeringsprogrammet för den nya regeringen, där frivilliga samgåenden mellan kommuner framhävs som en bättre lösning.

”Därtill föreslås vissa ytterligare justeringar i syfte att förbättra systemet med samgångsunderstöd. Resultatet av detta är att tre åtskilda skilda stöd kan komma att betalas ut under villkor; samgångsunderstöd, skärgårdsstöd vid samgång och särskilt understöd enligt prövning vid samgång”, skriver Jansson.

Kommuner som försätter sig i ekonomisk kris ska istället regleras på andra sätt än genom tvångssammanslagningar, enligt Janssons lagförslag.