Kategorier
Nyheter

Försvarsministeriet: ”Ryssland vill splittra väst och skapa en ny världsordning”

Ryssland vill skapa en ny världsordning och vill splittra väst för att skapa denna. Detta hävdar Finlands Försvarsministerium i en ny rapport om grannlandet.

Internationell politik är för Ryssland inte mer än en maktkamp och det är endast intensiteten och metoderna som varierar. Finland och Ryssland har enligt ministeriet en grundläggande konflikt i sina säkerhetspolitiska intressen, med ojämn styrka mellan länderna.

Finland har på senare tid ökat sitt försvarssamarbete med västländerna och detta kan leda till ”ökad kritik” och ökade påtryckningar från Ryssland. I rapporten sägs det att Ryssland redan idag försöker påverka den finska debatten och det finska beslutsfattandet. Rapporten lyfter hotet med ryskt propagandakrig mot Finland.

Den ryska armén, flygvapnet och flottan har under de senaste tio åren reformerats till styrkor med hög beredskap och militären stöder ryska statens inre och yttre stabilitet, enligt rapporten, som kallar 2010 ett ”framgångens decennium” för rysk vapenindustri.

Det ryska politiska systemet beskrivs som ”starkt presidentcentrerat och svagt” i rapporten, där korruption som gynnar elitens ekonomiska intressen framhävs och sägs ”ha slagit rot djupt inne i systemet”. Ryssland sägs inte kunna bli någon seriös ekonomisk konkurrent till Europa, Förenta staterna eller Kina.

 

Medlemsländerna i NATO

Försvarsministeriet hävdar att Rysslands negativitet till NATO enbart beror på psykologi och att den USA-ledda alliansen inte är något militärt hot mot landet. Dock erkänner rapportförfattarna att ett finskt NATO-medlemskap skulle undergräva ryssarnas förtroende för Finland.

En annan möjlig framtida konflikt kunde ligga i hur ryssar som bor i Finland behandlas. Ambassadör Aleksandr Rumjantsev har redan förespråkat att ryskspråkiga i Finland ska få officiell minoritetsstatus. Både Ryssland och andra länder har i modern tid använt sina landsmäns situation i andra länder som förevändning för väpnad konflikt.

Försvarsministeriet föreslår att Finland investerar i att behaga de ryska gästerna genom att sponsra ”integration”, utbildning och sysselsättning för att undvika en konflikt.

Vidare varnar Försvarsministeriet för att Ryssland ska använda sig av civila aktörer för konflikt med Finland, såsom ungdomsorganisationer, hackare eller statligt ägda företag.