Fortsatt IT-slöseri i LR: Fullt fungerande e-formulär byts ut för €13 000 Åda AB anlitas för fler onödiga arbeten

Logga in