Fortsatta bråk i Kökars fullmäktige när ny kommunstyrelse utsågs

harparnäs kökar

Kökars kommunfullmäktige har löst upp den gamla kommunstyrelsen och satt in en ny efter att det uppdagats att styrelsens sammansättning var olaglig. Men i den lilla skärgårdskommunen fortsätter striderna, som är centrerade kring ett EU-projekt kallat LocalRes, som av vissa ses som en välsignelse för kommunen och av andra som en stor börda.

Enligt beslutsprotokollet hade ett besvär lämnats in till förvaltningsdomstolen om att över 50% av kommunstyrelsens ledamöter är anställda av Kökars kommun, vilket går emot kommunallagen. Därför tillsattes en ny kommunstyrelse, som leds av ordförande Lotta Eriksson och förutom henne består av Robert Karlman, Kent Finneman, Olle Dahl, Johanna Henriksson, Dominic Karlman, Henrik Sundberg, Åsa Gottberg-Jansson, Peder Blomsterlund och Helen Fagerström.

Men ledamoten Thomas Dahlgren (ÅD) besvärade sig mot hela mötet i ett skriftligt besvär:

”Det är bara slarv med byte av mötestid och möteskallelse på vilseledande ställen på den elektroniska anslagstavlan. Rainer Eriksson skall inte vara på mötet som kommunfullmäktigeledamot och bara hoppa in från styrelsen, det är inte OK”, skriver Dahlgren.

Ålands Nyheter har pratat med Dahlgren, som inte är nöjd över hur mötena sammankallas:

– Det är som vanligt att sammankallandet inte är lagenligt, säger han. Det kommer för sent, det kommer fel, det kommer för lite – det står det ena på kommunens anslagstavla och det står en annan sak på nästa. Mötena flyttas och tidigareläggs, men ändå står de ursprungliga mötestiderna kvar. Det är en oreda helt enkelt.

Är problemet att folk inte hinner sätta sig in i frågorna eller missar mötena?
– Enligt kommunallagen så måste kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sätta ut på anslagstavlan vad mötena ska innehålla för kommuninnevånarnas medborgerliga rätt att kunna ta del av vad som händer politiskt i kommunen tillräckligt tidigt, så att man kan ta kontakt med sina ledamöter eller komma med egna förslag.

Vad var det som felade med det senaste mötet?
– Man har skrivit ut att det ska vara möte, men inte vad mötet ska innehålla. Det är inga bilagor över huvudtaget och du kan inte se vad som kommer att tas upp på mötet.

– Det var också flyttat till tidigare. På anslagstavlan stod det både det ena och det andra. Det stod att vi ska ha möte den 24e augusti, men mötet var 17e eller 18e. Som kommuninvånare har man inte en chans att hänga med i svängarna.

Får ni ledamöter info när det ändras?
– Vi har fått info, ja. Men det är inte för oss som mötena är, utan för hela kommunen. Fullmäktige är ett öppet möte, så där är det av yttersta vikt att kommuninvånarna kan se vad som kommer att behandlas på mötet.

– Om vi inte kan få till ett sammankallande lagenligt – hur i helskotta ska man då klara av till exempel ett EU-projekt?

Du besvärade dig också mot att Rainer Eriksson deltog som ledamot i fullmäktige
– Jo, du kan titta i förvaltningslagen, kapitel 7 och paragraf 47.

Vad står där?
– Det handlar om ifall en fullmäktigeledamot eller kommunstyrelseledamot kan sitta i bägge organ. Rainer sitter ju i kommunstyrelsen tills en laglig kommunstyrelse har fastslagits. Nu finns det ingen sådan.

Så han togs in för tidigt i fullmäktige?
– Ja, och det har vi påpekat vid ett flertal tillfällen också före mötet. Rainer kan inte sitta i fullmäktige ännu, och enligt kommunförbundets ordförande ska man inte kunna hoppa mellan stolar under en period. Rainer ska egentligen komma tillbaka 1a januari.

Dahlgren menar att ledande politiker i Kökar vägrar ta in viktiga saker i protokollen under mötena och han har inga vackra vitsord om förfarandet:

– De ljuger och bedrar.

– Varför de gör det vet jag inte. Jag tror att de vill ha in en till röst som eventuellt är positiv till EU-projektet LocalRes. Jag ser ingen annan orsak.

– Men jag köper det. Ifall man gör det i laglig ordning.

 

”De är dryga och rent ut sagt stygga mot mig”

Dahlgren säger att han inte har något emot personerna i den nya kommunstyrelsen, men insisterar på att besluten ska fattas på rätt sätt och att Eriksson inte kan sitta i fullmäktige före nästa år.

– Om man flyttar mötet måste det stå på kommunens anslagstavla.

– Ska man sedan över huvudtaget flytta mötena? Kommunfullmäktige har fastslagna mötestider för hela året och jag anser att det är fel att tidigarelägga ett möte.

Den stora striden i Kökars kommunfullmäktige just nu gäller EU-projektet LocalRes och den korruptionshärva som växt fram kring det. Ålands Nyheter har tidigare rapporterat hur fullmäktigeordförande Christian Pleijel (L) och andra använt sin politiska makt för att rösta igenom projektet – trots att de själva ska få stora summor av bidragspengarna.

Nu behandlas ärendet av Ålands förvaltningsdomstol, efter att Dahlgren lämnat in besvär. Någon vidare trevlig stämning har det inte varit på kommunfullmäktiges möten efter det.

– De är dryga och rent ut sagt stygga mot mig.

Den nya kommunstyrelsen har redan hunnit ha ett möte, där de bland annat gav kommundirektören i uppdrag att se över hur mötena till kommunfullmäktige sammankallas.