Kategorier
Nyheter

Fredrik Karlström (M) i brev till Finland: Småföretagen missgynnas av era regler för corona-stöd

Landskapsregeringens corona-stöd till krisdrabbade åländska företag som hastigt implementerades i våras kan komma att krocka med den finska statens corona-stöd, som också det kan sökas av åländska företag. Men näringsminister Fredrik Karlström (M) skriver idag till Arbets- och näringsministeriet i Finland att landskapsregeringen inte anser att de corona-stöd som de betalat till åländska företag ska dras av från eventuella corona-stöd de åländska företagen får från Finland, samt att vissa branscher blivit missgynnade.

I landskapsregeringens stöd – som fortfarande är i kraft – kan ett företag som har gått till banken för att låna pengar för att klara sin akuta likviditet få garantier i form av att skattebetalarna går i borgen för 80% av lånet. Landskapsregeringen ger därtill ett penningstöd på 20% av lånesumman, vilket också ges till företag som lånat och kunnat ordna garantin på egen hand.

 

Corna-bidrag för rymdfärjor och dödgrävare

Den finska statens corona-stöd kom igång senare och består istället av att skattebetalarna tvingas betala penningbidrag för att täcka fasta kostnader hos företag som tillhör krisdrabbade branscher och som tappat stort i omsättning.

Det finska stödsystem präglas av godtyckliga nivåer och regler. Bland annat betalas corona-stöd till dödgrävare, vapentillverkare, byggandet av fritidsbåtar, tillverkandet av rymdfarkoster, prägling av mynt, vindkraft, kärnkraft, partihandel med parfym, specialiserad butikshandel med bläckfiskar, transporter i rörsystem, utgivning av lokaltidningar, dataspel och mer.

Arbets- och näringsministeriet planerar nu att ändra reglerna för sina corona-stöd och har begärt landskapsregeringens synpunkter. Minister Karlström understryker att landskapsregeringen inte anser att de corona-stöd som företag lyft från dem ska kvittas mot de som betalas från Finland och skriver att ett sådant förfarande skulle inkräkta på åländsk lagstiftningsbehörighet inom näringslivet.

 

Ekonomisk nedgång på grund av statliga restriktioner

Utöver det poängterar han att den finska regeringens ingrepp mot medborgarnas rättigheter och reglering av näringslivet är den huvudsakliga orsaken till den ekonomiska krisen på Åland och att ekonomin beräknas krympa med 16% under 2020. Enligt Karlström och LR har branscherna evenemang, taxi och resebyråer missgynnats av det finska corona-stödet.

Karlström föreslår också att man ska jämföra företagens omsättning med omsättningen för ett år sedan för att fastställa stödnivåerna. Ålands Nyheter har ställt frågor till Karlström.

Du skriver att företag i branscher som taxi, resebyråer och evenemang har missgynnats hittills – vad är det specifikt du syftar på?
– Eftersom de hade ett omsättningskrav i förra stödet så blev många mindre företagare drabbade och kunde inte söka kostnadsstödet.

Likviditetsstöden som LR gett till åländska företag är ju också ett kostnadsstöd – så varför behöver de få pengar från Finland?
– Vissa företag har inte sökt likviditetslånet och med det erhållit stödet utan enbart kostnadsstödet.

 

”Kombinationen av de stöd som Finland erbjuder och våra stöd har visat sig vara ganska heltäckande”

 

Känner era finska kollegor till att likviditetsstöden från LR endast är lånegarantier och inte penningbidrag?
– De vet om våra stödsystem.

Vilka är de största utgifterna drabbade åländska företag har som inte täcks av det finska kostnadsstödet?
– Det får du fråga statskontoret, det är de som handlägger alla de ärendena, vi har ingen insyn i det.

En sorts företag som faller lite mellan stolarna när det gäller stöden är de som nyligen startades före pandemin och de som var i en tillväxtfas. Till exempel företag som tagit på sig stora kostnader för att investera före luften gick ur ekonomin. Har du eller LR några funderingar eller planer angående sådana situationer? Har det framkommit aktuella fall på Åland?
– Det finns 2600 företag på Åland och nästan alla har olika utmaningar och förutsättningar. Kombinationen av de stöd som Finland erbjuder och våra stöd har visat sig vara ganska heltäckande även om det givetvis finns företag som drabbats extra svårt och hårt och vissa har säkert hamnat på fel sida om vissa gränser.

Kan inte LR helt enkelt förbjuda bankerna temporärt från att samla in sina räntor och amorteringar under tiden som pandemin pågår? När de största fasta kostnaderna för många företag är just banken.
– Nej, det kan vi inte, det är inte vår behörighet. Jag delar inte din syn att de flesta företags största kostnader är avgifterna till bankerna. Bankerna har skjutit upp amorteringskravet.

Ändringarna i de finska corona-stöden ska behandlas av riksdagen i oktober och väntas träda ikraft i december i år.

Foto: landskapsregeringen