Fredrik Karlström (M) i brev till Finland: Småföretagen missgynnas av era regler för corona-stöd LR motsätter sig att pengar dras av när företag får corona-stöd både från Åland och Finland

Fredrik Karlström
Landskapsregeringens corona-stöd till krisdrabbade åländska företag som hastigt implementerades i våras kan komma att krocka med den finska statens corona-stöd, som också det kan sökas av åländska företag. Men näringsminister Fredrik Karlström (M) skriver idag till Arbets- och näringsministeriet i Finland att landskapsregeringen inte anser att de corona-stöd som de betalat till åländska företag ska dras av från eventuella corona-stöd de åländska företagen får från Finland, samt att vissa branscher blivit missgynnade.

Logga in