Kategorier
Nyheter

Fredrik Karlström tecknade avtal för €150 000 med politikerföreningen Företagsam Skärgård

Politikerföreningen Företagsam Skärgård har tecknat ett avtal för €150 000 av skattebetalarnas pengar med näringsminister Fredrik Karlström (M). Detta trots att korruption med bidragspengar har förekommit inom föreningen under senare år och är något som föreningens ledning fortfarande försöker mörklägga.

Enligt avtalet som nyligen tecknats mellan Karlsson och föreningen, ska de under perioden 2021 till 2023 använda pengarna de får av landskapsregeringen till att ”öka livskraften i skärgården”, samt ”bedriva projekt som skapar förutsättningar för utveckling av näringslivet i skärgården”.

I avtalet beskrivs uppdraget mer detaljerat. Bland annat ska föreningen agera ”bollplank” för att utveckla nystartade och etablerade företag och för att hjälpa dem med finansiering och marknadsföring, bilda företagargillen i alla skärgårdskommuner, hålla frukostträffar och delta en gång om året i kommunernas näringsnämnders möten.

 

Ska marknadsföra skärgården till potentiella inflyttare

Karlström skriver i avtalet att frågan om att få befolkningen att öka är livsviktig för den åländska skärgården. Men eftersom sittande regering tidigare bestämt att Åland är världens bästa plats att leva på är det i första hand en frågan om marknadsföring för att få potentiella inflyttare och återflyttare att begripa hur bra det är att bo i skärgården. Frågan om befolkningsökning på naturlig väg genom födandet av barn tas inte upp i avtalet, då den är tabu.

Utöver detta stipulerar minister Karlsson i avtalet att politikerföreningen ska arbeta på ”gräsrotsnivå” och i alla avseenden ”främja en ekologisk och hållbar utveckling”.

Ifall bidraget blir lika stort under följande år som under 2021 är värdet på avtalet som tecknats av Karlström och Företagsam Skärgårds ordförande John Wrede cirka €150 000.