Fredrik Rosenqvist: Folkomröstningarna är meningslös populism

I en ledare i tidningen Åland, som drivs av den socialdemokratiske affärsmannen Anders Wiklöf, tar den regeringstrogne journalisten Fredrik Rosenqvist kraftigt avstånd från folkomröstningarna i Åländska kommuner angående den så kallade kommunreformen. Att låta befolkningen göra sin röst hörd demokratiskt anser han vara meningslöst och ”populistiskt” och beklagar sig för eventuella läsare över att ordet ”självständigt” används för att beskriva självständiga kommuner.

Kommunminister Nina Fellman (S) satte sig i våras emot att låta Ålands folk rösta om kommunreformen när hon intervjuades av Ålands Radio. Även hon har uttryckt åsikten att politik som går emot vänsterregeringens linje är att betrakta som populism.