Kategorier
Nyheter

Fredrik Rosenqvist till angrepp mot åländska företag

På ledarplats i Ålandstidningen den 11e april går Fredrik Rosenqvist till attack mot de företagare som håller öppet under samma dagar som Skördefesten och menar att de ”åker snålskjuts” på Skördefestens marknadsföring.

Föreningen Skördefestens Vänner fick 2017 €82 000 i bidrag av Landskapsregeringen för sin verksamhet, €800-€1500 per företag av de 26 gårdar och restauranger som deltar, samt €400 per deltagande försäljare. Utöver detta är Skördefesten sponsrad av bolagen Eckerö Linjen, S-Market, Viking Line samt Ålandsbanken. Skördefestens Vänner får även inkomster via den omstridda försäljningen av parkeringspass för besökare.

Enligt senaste bokslut från 2015 hade Skördefestens Vänner inkomster enligt följande:

  • Deltagaravgifter: €18 852
  • Sponsring: €26 591
  • Övriga inkomster: €4 296
  • Medlemsavgifter: €12 930
  • Bidrag från Landskapsregeringen: €70 000

Under 2016 såldes 2030 parkeringspass, som för 2017 ska kosta €10 styck. Avgifterna för deltagande företag dubblerades även efter 1 april 2017. Föreningen räknar med €155 000 i sammanlagda intäkter i budgeten för 2017.

Detta menar Rosenqvist är alldeles för lite och kallar intäkterna för ”små medel”. Därför kräver han på ledarplats i Ålandstidningen att Ålands befolkning ska åläggas att betala skatt till Skördefestens Vänner för den reklam föreningen gör för Åland.

Enligt senaste bokslut från 2015 spenderade Skördefestens Vänner €4506 på reklam och annonser. Verksamhetsledare är Liz Mattsson och styrelsens ordförande Conny Rosenberg.

I verksamhetsberättelsen för 2016 berättas att Skördefestens Vänner betalade tidningen Nya Åland för att skriva positiva artiklar om evenemanget.

Landskapsregeringens bidrag till Skördefestens Vänner

Skördefest Bokslut 2015

Skördefestens Vänner Budget 2017