Kategorier
Nyheter

Gäng av utländska fiendesoldater begår allt fler våldsdåd i Helsingfors-området

De utländska fiendesoldater som tagits in till Finland av landets politiker i syfte att underminera finländarnas säkerhet, har nu framgångsrikt bildat gatugäng och på senare tid blivit allt djärvare i sina angrepp i städerna. I torsdags togs frågan upp i riksdagen av Samlingspartiets Kari Tolvanen, som under en frågestund krävde svar från regeringen om varför staten låter utvecklingen fortgå:

— På tisdagen rapporterade polisen om allvarliga konfrontationer mellan gatugäng i huvudstadsregionen, vilket har lett till allvarliga brott. Polisen utreder bland annat mordförsök, grovt frihetsberövande, flera överfall och, värst av allt och mest oroande av allt, användning av skjutvapen utöver knivvapen. Det är mycket bra att ingen har dött, men det har också funnits en allvarlig fara för åskådare.

— Nu går rykten under ytan. Polisen befarar att denna verksamhet kommer att fortsätta. Polisen har kunnat förhindra allvarliga våldsbrott, har kunnat gripa och rättvisan har kunnat fängsla dessa misstänkta personer. Nu fortsätter dock dessa gäng sin verksamhet. Det är samlingar av unga män, unga män med utländsk bakgrund. De har kopplingar till organiserad brottslighet.

— Vilka åtgärder tänker ni vidta för att bekämpa detta allvarliga fenomen?

 

Kari Tolvanen (M)
Kari Tolvanen (M)

 

Miljöminister Krista Mikkonen (MP) svarade, trots att frågan var riktad till inrikesminister Maria Ohisalo (MP):

— Vi har märkt att denna typ av gängfenomen har uppstått, och därför måste vi naturligtvis göra allt för att utrota och minska det.

— Men detta är också ett ganska nytt fenomen. När betänkandet om den inre säkerheten utarbetades var fenomenet ännu inte synligt på samma sätt som det har blivit sedan dess. Därför är det helt klart att vi nu måste ta itu med detta. Vi måste också undersöka om till exempel vår lagstiftning om vapenbrott är på rätt väg, eftersom vi har märkt att det också har förekommit mycket användning av vapen.

 

Krista Mikkonen (MP)
Krista Mikkonen (MP)

 

Tolvanen gav inte mycket för miljöministerns påståenden:

— Detta fenomen har faktiskt inte kommit som en överraskning för oss i Samlingspartiet. Vi har hört svaga signaler under en mycket lång tid och sedan förra sommaren har vi hört mycket starka signaler. Tyvärr förvärras situationen, och hämndcykeln kommer att fortsätta, vilket polisen har sagt.

— Vi i Samlingspartiet har redan föreslagit vissa åtgärder för att utrota detta problem, bland annat mjuka åtgärder, en garanti för terapi och alla typer av tidigt stöd, men vi har också föreslagit hårda åtgärder, skärpning av straffrätten när det gäller skjutvapen, särskilt genom att skärpa straffen. Dessutom behöver vi ett övergripande tillvägagångssätt för denna fråga. Det räcker inte med att inrikes- eller justitieministerierna agerar. Har ni som regering nu planer på att ta itu med denna fråga på ett helhetsmässigt sätt – med mjuka och hårda metoder? Och om minister Ohisalo inte vill svara, kan statsminister Marin svara, kommer hela regeringen att gå med på detta?

 

”Den stora frågan är nu om vi kan hålla invandringen under kontroll, särskilt från vissa kulturellt mycket avlägsna regioner, och här spelar vår asylpolitik en nyckelroll. Nej måste betyda nej: om du har fått ett negativt asylbeslut måste du kunna återvända och det får inte finnas någon annan möjlighet”

 

Statsminister Sanna Marin (S) försökte enligt socialistisk världsåskådning göra problemen till något som handlade om ”det sociala klimatet” och miljöminister Mikonen började skylla på covid-pandemin:

— Detta är verkligen en fråga som kräver att man tar itu med de grundläggande orsakerna, bedömer det sociala klimatet och vidtar konkreta åtgärder från inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och skolornas sida, sade statsminister Marin.

— Vi måste vidta åtgärder för att förhindra att unga människor går den här vägen, så att de får bättre och ljusare framtidsutsikter i sina liv, för att ta itu med de grundläggande orsakerna, fortsatte statsministern.

— Naturligtvis är den stora frågan just nu också hur vi ska se till att vi inte förskjuter fler unga människor på grund av coronan. Vi kan till exempel redan se att ungdomar som hade det dåligt före nedstängningarna blir ännu mer symptomatiska. Det är oerhört viktigt att vi tar ett helhetsgrepp på just denna fråga, sade Mikonen.

 

Sanna Marin (S)
Sanna Marin (S)

 

Samlingspartiets Wille Rydman tog till orda:

— Minister Mikkonen sade att detta fenomen är nytt. Den är visserligen relativt ny, men fenomenen har varit synliga i flera år. Den andra frågan är om man vill se dem och hur seriöst de tas av regeringen.

— När det gäller detta gängfenomen är det olyckliga faktum att det är ett särskilt vanligt fenomen bland invandrare, och det är faktiskt fallet i hela Europa. Den stora frågan är nu om vi kan hålla invandringen under kontroll, särskilt från vissa kulturellt mycket avlägsna regioner, och här spelar vår asylpolitik en nyckelroll. Nej måste betyda nej: om du har fått ett negativt asylbeslut måste du kunna återvända och det får inte finnas någon annan möjlighet. Men nu planerar inrikesministeriet fortfarande sådana planer, där de som har nekats asyl skulle få stanna. Detta har redan förkastats av regeringspartnerna. När kommer ni att avsluta detta projekt?

Miljöminister Mikkonen fortsatte med en utläggning och krävde mer pengar till att investera i ”integration”:

— Det är oerhört viktigt att vi kan göra integrationen på ett bra sätt. Det är ytterst viktigt att de som kommer hit kan bli en del av det finländska samhället, en medlem av det, och naturligtvis bidrar det också till att förhindra att människor eventuellt inte bara tillhör sin egen etniska grupp, utan att de blir medlemmar av samhället som helhet. Det är naturligtvis viktigt att vi investerar tillräckligt i integration, och det är faktiskt en fråga för alla sektorer, och det är oerhört viktigt för ungdomar i synnerhet.

— När det gäller vår invandringspolitik är den första saken naturligtvis att när man har fått ett negativt asylbeslut måste man återvända, och den här veckan har till exempel dessa återvändanden organiserats. Men vi kan inte blunda för att vi har människor här som vi inte kan återvända av olika skäl, till exempel för att landet inte kommer att ta emot dem, och vi måste också hitta en lösning på detta problem…

Samlingspartiets Ben Zyskowicz avbröt:

— Till exempel för att de vägrar att åka frivilligt!

Från vänsterpartierna i riksdagen ropade de som svar:

— De kan inte åka hem!

 

”Särskilt när man pratar med de ungdomar som bor här i huvudstadsregionen inser de tyvärr också den hotfulla situation som är en realitet på gatorna, i kollektivtrafiken och till och med i skolorna.”

 

Samlingspartiets Kalle Jokinen var näste man att ta till orda:

— Kärnan i kriminella grupper med invandrarbakgrund har valt ett liv som yrkesbrottsling, och det enda sättet att stoppa dem är att stoppa dem. En av de saker som driver kriminella gäng är dock deras önskan att växa. De rekryterar fler människor och har en attraktionskraft – och det är ett stort problem. Det behövs ett effektivt samarbete mellan myndigheterna och organiseringen av volontärarbete, men också snabba utredningar och snabba påföljder för brott som begås av ungdomar.

— Polisen har varit tvungen att skära ner på resurserna för förebyggande åtgärder på grund av penningbrist. I går offentliggjordes en oberoende rapport om polisens utgifter, där slutsatsen är att polisen behöver öka sin grundfinansiering för att kunna utföra de uppgifter som den har fått. En av dem är förebyggande av gängbrott. Kommer regeringen att fastställa grundfinansieringen av polisen i den kommande budgetdebatten?

Miljöminister Mikkonen svarade att regeringen nått målet att ha 7500 poliser anställda, budgeterat mer pengar till polisen och tagit fram en rapport om inrikes-säkerheten i Finland.

 

Riikka Purra (Sannf)
Riikka Purra (Sannf)

 

Sannfinländarnas Riikka Purra var inte imponerad:

— Som ministern sade, har rapporten om den inre säkerheten verkligen inte behandlat dessa gatugäng och den organiserade brottsligheten tillräckligt. Lyckligtvis korrigerade riksdagens förvaltningsutskotts frågor detta, så i det enhälliga betänkandet tar vi upp detta problem, för det är helt klart, det har funnits i landet i många år, och särskilt när man pratar med de ungdomar som bor här i huvudstadsregionen inser de tyvärr också den hotfulla situation som är en realitet på gatorna, i kollektivtrafiken och till och med i skolorna.

— Du sa att inrikesministeriet planerar alla möjliga åtgärder. Jag vill påpeka att inrikesministeriet arbetar med hur de som befinner sig illegalt i landet ska få stanna. Vi har ett lagförslag från regeringen på bordet där man till och med vill ge dem som är utvisade och illegala invandrare uppehållstillstånd så att de kan stanna. Det är samma typ av invandring som orsakar dessa problem. Förstår ni, regeringen, att ni måste begränsa denna typ av invandring till Finland och att detta också är lösningen på problemet?

Mikonen svarade:

— Regeringen har faktiskt utarbetat ett sådant här ”LAMA”-program, det vill säga ett program för att förhindra att människor kommer in i och stannar kvar i landet illegalt, och det finns många åtgärder för att se till att vi samarbetar med dessa ursprungsländer, samarbetar med myndigheterna, samarbetar vid gränsen och så vidare, så att vi å ena sidan kan se till att vi kan ge trygghet åt dem som är i behov av det, men att de som inte har rätt till asyl eller andra uppehållstillstånd återvänder till sina hemländer. Det är detta arbete som vi gör.

— I detta sammanhang finns det faktiskt två rapporter som offentliggjordes i dag. Den ena var hur vi skulle kunna se till att de personer som arbetar här och som behöver ett arbetstillstånd men som inte har något resedokument kan få arbetstillstånd och tillfälligt främlingspass, så att de kan ansöka om ett resedokument. Och den andra var förklaringen av hur vi ska lösa problemet med vad vi gör för deras mänsklighet för de människor som är här och som inte kan skickas tillbaka.

Samlingspartiets Ben Zyskowicz avbröt igen:

— Varför kan de inte återvända? För att de inte vill!

 

Iiris Suomela (MP)
Iiris Suomela (MP)

 

Miljöpartiets gruppledare Iiris Suomela var överens med sina kollegor i vänstern att corona-pandemin var att beskylla – inte regeringens invandringspolitik:

— Det är knappast någon som kan förneka att misshandeln av barn och ungdomar har ökat under coronans tid. Och tyvärr återspeglas detta också i en ökning av det mycket allvarliga våldet. Det är här som vi nu har mycket hårt arbete att göra för att minska både välfärdsklyftan och inlärningsklyftan. För många barn och ungdomar är skolan den första platsen där dessa problem kan identifieras. Jag vill därför fråga utbildningsminister Andersson: Vad kan vi göra nu, men särskilt när krisen avtar, för att hjälpa barn och ungdomar att återhämta sig från krisen och minska klyftan mellan välfärd och inlärning? Hur kan vi föra tjänster som ungdomsarbete, psykisk hälsa och t.ex. polisen närmare skolorna, så att vi kan identifiera problem tidigt och ta itu med dem på rätt sätt?

 

”Situationen i Sverige är allvarlig. Detta är ett av de viktigaste diskussionsämnena i samhället, och där har naturligtvis alla partier erkänt orsakerna: en blåögd rätts- och säkerhetspolitik, en misslyckad invandringspolitik och integration och många andra faktorer.”

 

Utbildningsminister Li Andersson (V) svarade kollegan och lovade fler lukrativa skattefinansierade arbeten inom offentlig sektor till deras klienter:

— Som Suomela säger här behöver vi fler modeller för tidigt ingripande även i skolorna. Ett bra exempel på en modell som nu har testats och lanserats under den här regeringsperioden är samhällsengagemang i skolorna, vars syfte är att få fler trygga vuxna som inte har undervisningstimmar att arbeta i skolorna. Med andra ord, till exempel pedagogiska eller sociala yrkesutövare som har möjlighet att arbeta med ungdomar som till exempel har flera eller längre frånvarotillfällen, och därmed också, så att säga, fånga upp dessa ungdomar så tidigt som möjligt.

— Personligen är jag också övertygad om att arbetet i skolorna kommer att bli mer multiprofessionellt, både nu och i framtiden. Vi behöver också fler yrkesverksamma från andra områden för att stödja lärarna, och vi behöver dessa yrkesverksammas insatser i barnens och ungdomarnas närhet, med andra ord i skolor och utbildningsinstitutioner.

 

Antti Häkkänen (M)
Antti Häkkänen (M)

 

Tidigare justitieminister Antti Häkkänen (M) försökte få riksdagen att inse allvaret i situationen:

— Situationen i Sverige är allvarlig. Detta är ett av de viktigaste diskussionsämnena i samhället, och där har naturligtvis alla partier erkänt orsakerna: en blåögd rätts- och säkerhetspolitik, en misslyckad invandringspolitik och integration och många andra faktorer. I Finland borde detta inte längre vara en fråga om någon ”förundran”, utan om handling. Den viktigaste frågan är nu när vi ser de första tecknen på detta fenomen i Finland, och de säkerhetspolitiska utmaningarna måste hanteras i förväg, vilket polisen redan har rekommenderat i Finland.

— Marin-regeringen har nu suttit vid makten i tre år. Tecknen har funnits där hela tiden. Polisen har varnat under hela valperioden. Ändå finns det inte ett ord i integrationsplanen, inte ett ord i rapporten om den inre säkerheten, och ändå finns det fortfarande ingen arbetsgrupp i statsrådet eller några förberedelser på gång. Varför vidtar ni inga konkreta åtgärder? Statsminister Marin, varför har regeringen inte vidtagit några konkreta åtgärder?

Statsminister Marin svarade att regeringen visst hade vidtagit åtgärder och att de såg på frågan allvarligt. Sedan började hon enligt inövat protokoll beskylla sina motståndare för att försöka utmåla alla invandrare som gängkriminella:

— Jag skulle också vilja föra in lite mänsklighet i denna kammare. När vi diskuterar detta fenomen är det tyvärr mycket lätt att denna diskussion förmedlar bilden av att varje invandrare, varje asylsökande, varje person som ser lite annorlunda ut är en gängkriminell.

Statsministerns retorik möttes av protester från Samlingspartiet och Sannfinländarna:

— Inte en chans!

— Varför förvränger du!?

Marin fortsatte sin utläggning:

— Så är det inte, så är det inte. Ett stort antal människor lever ett anständigt liv som medborgare i Finland. Detta är ett fenomen som vi måste ta itu med, som vi måste ta på allvar, och vi behöver en rad olika verktyg, som jag beskrev tidigare, och samtidigt måste vi bekämpa en atmosfär i samhället som säger till dessa ungdomar och barn: du har fel färg, du ser fel ut, gå hem. Det är den här typen av klimat som ger näring åt det faktum att vi har människor i dessa gäng.

Statsministerns uttalande väckte högljudda protester i Riksdagen före ärendet avslutades som färdig-behandlat.