Kategorier
Nyheter

Genomsnittslönen i Finland: €18 per timme

Knappt €18 är den genomsnittliga timlönen för finska arbetare. Detta enligt Statistikcentralens senaste siffror, som publicerades idag. I jämförelse mellan yrkesgrupperna är det som väntat chefer som tjänar mest, med i genomsnitt €41 i timmen, följt av militärer som i genomsnitt tjänar €29 i timmen.

Landets största yrkesgrupp kallar sig ”specialister” och är 360 000 till antalet. Deras genomsnittliga lön är €27,50 i timmen. Nästan lika stor är gruppen med 340 000 ”experter”, som tjänar knappt €22 i timmen.

LÄNKAR

Lönestatistik

Sämst lön för mödan har jordbrukare och skogsarbetare, som i genomsnitt tjänar €15,70 i timmen, samt ”övriga arbetstagare” som i genomsnitt tjänar €14,85 i timmen. Också service- och försäljningspersonal fortsätter ha låga löner, med i genomsnitt €16,60 per arbetad timme.

 

Läkare det bäst avlönade yrket

Ifjol fanns det totalt 1,7 miljoner löntagare i Finland, varav 1,4 miljoner var heltidsanställda och 300 000 deltidsanställda. De heltidsanställda hade i genomsnitt €21 i timmen, medan deltidsanställda fick nöja sig med €17 – eller 20% lägre lön.

Statligt anställda har de bästa lönerna och får i genomsnitt €24,60 av skattebetalarnas pengar per timme, medan arbetare i privat sektor får nöja sig med €20,60 per timme och anställda i kommunal sektor med €19 per timme. Till och med bland cheferna har de statligt anställda mycket högre timlöner än chefer i privat sektor. Den sämsta branschen att bli chef i är hotell- och restaurangbranschen.

Läkare i Finland tjänar i genomsnitt €46 i timmen, vilket gör dem till det bäst betalda skrået bland yrkesgrupperna som listas av Statistikcentralen.

 

Män tar hem upp till 17% mer än kvinnor

Män har enligt Statistikcentralen en högre genomsnittlig timlön än kvinnor, både i privat, kommunal och statlig sektor. Lönen är mellan 12% och 17% högre för män enligt siffrorna.

Det jobbar mycket fler kvinnor än män i kommunal sektor – totalt 333 000 mot 83 000. För staten jobbar lika många män som kvinnor, ca 35 000. I privat sektor jobbar 668 000 män och 538 000 kvinnor.

En genomgång av löneskillnaderna per yrkesgrupp visar att det främst är bland cheferna som männen drar ifrån med lönerna – i synnerhet i kommunal sektor där de har 34% bättre betalt.

När det gäller de klassiskt manliga branscherna industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution har de kvinnliga cheferna lika bra löner som sina manliga kollegor. Också bland vanliga arbetare är lönerna mest lika mellan könen i de klassiskt manliga branscherna.

Inom kvinnliga branscher som utbildning, vård, omsorg och finans drar de manliga cheferna ifrån, speciellt i privat sektor där de tjänar 42% bättre än sina kvinnliga kollegor. Här är det igen inom kommunal sektor som de mest betydande skillnaderna återfinns.

Mest lika lön mellan kvinnor och män ges till specialister inom databaser, nätverk och systemprogram, samt för experter inom processövervakning.

 

Åldringar har bäst månadslöner

Lönestatistiken för yrkesgrupperna präglas utav en märklig presentation av Statistikcentralen, som blandar och ger vilt i sina siffror. Bland annat buntas ”experter inom konst och kultur” ihop med kökschefer till en yrkesgrupp. Däremot separeras experter inom naturvetenskap och teknik i flera grupper.

Sett till löner efter ålder är det de äldsta löntagarna som drar hem mest flis. Förvånande nog har löntagare i åldern 65-69 högst månadslöner, med €3900 i genomsnitt. Sämst löner har löntagare i åldern 15-19, som får lite mer än hälften av det. Först i 30-års åldern kommer den genomsnittlige löntagaren upp i en månadslön som är över €3000.

Foto: Olenka Sergienko