Kategorier
Nyheter

Glopgäng stal och körde sönder mängder av bilar

I en omfattande härva med hela 60 åtalspunkter, 30 målsäganden och 9 åtalade ynglingar dömde tingsrätten Kasper Demander, Alexander Ferreira, André Holopainen och Henrik Sjöström för en rad bilstölder och andra brott i anslutning till dessa.

Åklagaren presenterade 57 skriftliga och fotografiska bevis och hade kallat fem personer att vittna. Åklagaren yrkade på 1 år och 1 månads villkorligt fängelse för Demander, 40 dagars villkorligt fängelse för Ferreira, 1 år och 1 månads fängelse för Holopainen, samt 70 dagars villkorligt fängelse för Sjöström.

 

Vilda biljakter i Godby och centrala Mariehamn
I oktober 2016 hade Kasper Demander stulit en Subaru från HÅWE Bils parkering i Dalkarby. Bilen hade varit olåst, med nyckeln inuti. Med bilen hade Demander hämtat en annan glop och de körde runt hela natten, tills de togs av polisen nästa morgon, när Demander körde 104km/h på Godbyvägen, där hastighetsbegränsningen var 50km/h. Demander åtalades för grovt äventyrande av trafiksäkerheten för att ha försökt köra ifrån polisen och han erkände allt i tingsrätten.

I början av januari 2017 stal Demander som minderårig en Mercedes från Transmars parkering i Mariehamn genom att krossa sidorutan med en sten. Bilstölden slutade i ett åtal för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att Demander gjort en farlig omkörning och sedan blivit jagad av polisen, fått sladd vid Ålandsplan, kört längs gågatan på Torggatan och kört 130km/h på 50-väg. Polisen påträffade senare bilen på en gata i Mariehamn med både yttre och inre skador efter framfarten. Demander erkände allt.

André Holopainen hade som minderårig i februari 2017 kört en Opel med tre passagerare i bilen, tappat kontrollen och krockat i en parkerad bil på Scheffersgränd i Mariehamn. Han erkände allt redan under förundersökningen.

 

Stal bil i Jakobstad för att rymma till Åland
I mars samma år hade Demander och Alexander Ferreira enligt åklagaren försökt stjäla en bil från en firma i Jakobstad. De hade krossat ett fönster för att ta sig in, men flytt från platsen när larmet gick. Polisen hade senare påträffat deras skoavtryck utanför.

Efter den första misslyckade stölden hade de stulit en Peugeot av en annan firma i Jakobstad. Bilen hade stått olåst med nycklarna i. Från Jakobstad hade de turats om att köra till Gustavs för att ta färjan till Åland. Bilen hade fått skador på plåten under färden och en fartkamera hade fotograferat bilen körandes 97km/h på en 80-väg. 

Bägge bestred åtalet och uppgav att de inte varit i närheten av bilfirman som fick en ruta krossad. Däremot erkände de bruksstöld av den andra bilen, men bestred att plåtskadorna skulle ha orsakats av dem.

 

Mopedjakt i Mariehamn
Ett par veckor senare hade Demander enligt åklagaren stulit en moped från en parkering vid idrottsparken, samt hjälm och handskar från en moped som stod bredvid. Hjälmens ägare hade börjat leta och i stan sett en annan mopedist med hans hjälm och kört efter honom med sin moped. Efter en lång mopedjakt hade Demander kört ner i diket och sprungit iväg. Demander hade kastat ifrån sig hjälmen under flykten och några dagar skickat ett meddelande till hjälmens ägare ifall det varit han som jagat honom. Mopeden hade skadats under färden. Demander bestred att han varit på platsen eller att han skickat meddelandet.

 

Stal och krockade bilar med flit, körde ner dem i sjön
Samma dag som mopedstölden hade Demander enligt åklagaren tillsammans med Holopainen stulit en Opel utanför en bostad i Mariehamn, som stod olåst med nycklarna i. Demander och Holopainen hade turats om att köra till Saltvik. Där hade de stulit en Nissan som stod med nycklarna i.

Under sin framfart hade de gjort inbrott i en camping på Prästö genom att krossa en dörruta. Där stal de en dator, högtalare, förstärkare och annan elektronik. Egendomen påträffades senare i Holopainens bostad.

Demander och Holopainen hade kört som galningar med bägge de stulna bilarna och med flit krockat dem med varandra. Till sist hade de kört ner Opeln i sjön vid Östra hamnen och försökt köra ner Nissan i sjön vid Lilla holmen, men kört fast i stranden. Runt bilen påträffades deras skoavtryck och på bilen deras fingeravtryck. Både Demander och Holopainen erkände stölden av Opeln, men Holopainen ville inte erkänna skadorna på Opeln, Demander ville inte erkänna stölden av eller skadorna på Nissan, Holopainen erkände stölden av och skadorna på Nissan. Bägge erkände stölden på Prästö.

 

Stal fler bilar nästa dag
Nästa dag hade Demander tillsammans med Henrik Sjöström enligt åklagaren tillsammans brutit sig in hos Bildoktorn i Jomala genom att krossa en dörruta. Där hade Demander stulit datorer, bilstereo, en mätartavla och ett pennställ. Därefter hade de tillsammans stulit en Peugeot och en Mazda. Sjöström hade kört Mazdan till Geta och dumpat den där. Demander hade kört Peugeoten till Geta, sen till Jomala och sen till Saltvik.

Peugeoten hade påträffats utanför Demanders stuga och i den fanns också pennstället som stulits från Bildoktorn. I en gömma på Klintvägen hade bilstereon och mätartavlan påträffats och i Sjöströms telefon påträffades bilder på ett informationsblad som funnits inuti Mazdan. Sjöström nekade till all inblandning med inbrott och bilar. Enligt Demander hade Sjöström varit med på noterna under inbrottet, men stått en bit ifrån. 

Demander erkände det mesta, förutom stölden av bilstereon och datorn. Tingsrätten menade i sin dom att det inte var troligt att någon annan skulle ha gjort inbrott efter honom under samma natt. Tingsrätten menade också att det skulle varit omöjligt för Demander att köra två bilar samtidigt och fann därför också Sjöström skyldig.

 

Körde sönder en BMW efter 50 meter
I april 2017 hade Holopainen enligt åklagaren tillsammans med två glopar yngre än 15 år stulit en Mitsubishi som stod olåst med nycklarna i på en gata i Mariehamn. Under framfarten hade kraftöverföringssystemet skadats och kumpanerna hade krossat bakrutorna efter att de dumpade bilen. Därefter hade triaden stulit en BMW som stod olåst med nycklarna inuti från en gränd i Jomala, som de lyckades köra sönder efter 50 meter. Holopainen erkände allt förutom skadorna på Mitsubishins kraftöverföringssystem och tingsrätten menade också att ett tidigare besiktningsprotokoll visade att han inte var skyldig till de skadorna.

 

Tövlade sönder startmotor under inbrott
Drygt en vecka senare stal Holopainen och Demander enligt åklagaren en Audi som stod parkerad med nycklarna i utanför en bostad i Mariehamn. Bilen kördes 500 meter till ett gömställe för att sedan hämtas ett par dagar senare av Holopainen och en glop. Enligt åklagaren hade de tillsammans kört till ett café i Sund, där de  slagit sönder ett fönster för att ta sig in och sedan brutit upp kassan. Från caféet hade de stulit 17 limpor cigaretter, tändare, samt €400 och 250SEK från kassan. Audin hade lämnats med lamporna på under inbrottet och fått slut på batteri. Gloparna hade försökt rullstarta bilen, men misslyckats med det och istället bara skadat startlåset och startmotorn så att bilen inte längre gick att starta.

Holopainen erkände det mesta, förutom att bilen skulle ha skadats. Demander bestred att han haft något att göra med bilstölden och Holopainen berättade i rätten att han blandat ihop Demander med någon annan under polisförhöret. Tingsrätten såg att det fanns rimligt tvivel om Demanders skuld och frikände honom från anklagelsen.

 

Stal hantverkares bil och sålde hans verktyg
I mitten av maj stal Holopainen enligt åklagaren tillsammans med en icke straffmyndig glop en annan Audi, som stod olåst och med nyckeln i tändningen i Jomala. Sjöström hade känt till att bilen stod olåst och tipsat de andra gloparna, för att sedan skjutsa dem till platsen så att de kunde stjäla bilen. Samtidigt stal de diverse verktyg och en jacka. Under färden fick bilen skador på underredet och frampartiet.

Holopainen erkände bruksstöld av Audin, men inte skadorna. Sjöström bestred åtalet och sade att han inte gjort något annat än att skjutsa de andra. Holopainen bestred att han tagit verktygen med vilja eftersom de redan fanns i bilen. Verktygen hade dock försvunnit under stölden och senare påträffats gömda på ett industriområde. Enligt berättelser i förhör hade Sjöström senare mött Holopainen och den andra glopen vid ett lager, där verktygen lastats ur Audin.

Tingsrätten fann det bevisat att de verktyg som inte återfunnits har sålts vidare och menade att de åtalade borde ha lastat ur verktygen före de stal bilen eller lämnat dem i bilen ifall de inte varit intresserade av att stjäla dessa.

 

Ville ha ungdomsrabbat på skadestånd
Demander, Holopainen och en icke straffmyndig glop vädjade till rätten att lindra ersättningskraven med hänsyn till deras ringa ålder. Tingsrätten konstaterade att brotten varit uppsåtliga och att det inte räcker med att man är ung som skäl för att jämka ett skadestånd. Tingsrätten konstaterade att de som drabbats i huvudsak varit privatpersoner och att de dömda skadestånden inte varit överraskande höga och förkastade därför begäran om jämkning. Att bilar som stulits stått olåsta och med nycklarna i utgjorde inte heller någon grund för strafflindring, däremot gjorde de åtalades omyndiga ålder en grund för strafflindring.

 

Villkorliga domar för alla
Tingsrätten dömde Kasper Kaj Demander (även känd som De Mander), född 2001, till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse för 7 bruksstölder av fordon, 7 fall av olovlig körning, två fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten, stöldförsök, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, trafikförseelse, två fall av skadegörelse, tre stölder samt tre mindre brott.

Alexander Einar Ferreira, född 2001, dömdes till 40 dagars villkorligt fängelse för stöldförsök, bruksstöld av ett fordon, stöld, förande av fortskaffningsmedel som ung förbrytare samt fyra mindre brott.

André William Holopainen, född 2000, dömdes till 1 år och 1 månads villkorligt fängelse för två fall av grov skadegörelse, äventyrande av trafiksäkerheten, 8 fall av olovlig körning, 6 fall av bruksstöld av fordon, tre fall av skadegörelse och fyra stölder.

Henrik Andreas Sjöström, född 2001, dömdes till 33 dagars villkorligt fängelse för bruksstöld av fordon, olovlig körning, medhjälp till bruksstöld av fordon, två stölder och ett stöldförsök. 

Tingsrätten dömde alla att tillsammans ersätta allt de förstört och stulit samt andra rimliga kostnader de orsakat sina offer. Alla är således släppta på fri fot.

Artikeln är en del i en serie om en glopliga som härjat på Åland 2016-2017