Kategorier
Nyheter

Golfare kräver att också få dubbla coronabidrag – får nej av minister

Eckerö Golfklubb har tillsammans med Ålands Golfklubb lämnat över ett krav till landskapsregeringen om att också golfbranschen ska inkluderas bland de företag som privilegieras med dubbla corona-bidrag. I slutet av januari tog näringsminister Fredrik Karlström (M) beslutet att de företag som verkar inom logi ska få jackpot i form av att landskapsregeringens coronabidrag för akuta likviditetsproblem fördubblas från 20% till 40% av beviljad bankkredit. Branschen har varit en av de hårdast drabbade under corona-pandemin, till följd av de stränga begränsningarna i resandet.

Golfklubbarna menar att de varit lika hårt drabbade som hotellen och kräver därför en egen jackpot. Näringsminister Karlström skriver i sitt svar att LR inte har för avsikt att ge flera branscher dubbla coronabidrag och rekommenderar istället golfarna att försöka få lite pengar från den finska staten.

Ålands Stuguthyrarförening har också funderat över sina medlemmars ekonomiska förutsättningar och kommit fram till att det är skattebetalarnas plikt att bekosta renoveringar och upp-piffning av stugor som hyrs ut av dem i kommersiellt syfte. Karlström nekade även detta bidragskrav, men lockar ändå med att LR kanske i framtiden kommer att justera principerna för investeringsbidrag.