Kategorier
Nyheter

Grossistrabatter och tax free för stöldgods ska få brott att löna sig bättre

”Brottslingar på Åland och i Finland får grossistrabatt på stöldgodset de ertappas med ifall de åker fast och kan också frias från åtal trots att de erkänt.”

Brottslingar på Åland och i Finland får grossistrabatt på stöldgodset de ertappas med ifall de åker fast och kan också frias från åtal trots att de erkänt. Detta framkommer i ett avgörande som Åbo hovrätt nyligen gett.

Kriminalitet har under de senaste åren varit en av få åländska näringar som visat positiva tillväxtsiffror. Med lagtolkningen kommer den som är kriminell att ha rätt att ta del av samma grossistrabatter som företagen de stjäl ifrån och även få rätt att utöva sin verksamhet skattefritt. På detta sätt blir det synnerligen lönsamt att begå stölder på kryssningsfartyg, eftersom rederierna köper in stora mängder produkter till skattefria priser.

DOKUMENT
Åbo hovrätt, ärende R 18/225

Landskapsåklagare Henrik Lindeman hade till hovrätten överklagat en dom som Ålands tingsrätt givit i ett fall där tre utlänningar stått åtalade för en mängd stölder och dömts för vissa av dessa. Enligt åklagaren hade Loventa Grancea, Lucian Ilie och Paul Maghiran stulit från butikerna Magique, Mjuk & Len, Madison Boutique, Sunes Jakt O Fritid, Svalan Konst O Hantverk och Tara, samt från rederierna Eckerö Linjen och Viking Line.

Nio målsäganden var kallade att vittna och rätten fick ta ställning till bevis i form av bland annat polisfotografier, bokningslistor, inventeringsrapporter, beslagsprotokoll och fakturor.

 

Stal över 50 limpor cigaretter från M/S Rosella
Åklagaren hävdade att Grancea, Ilie, Maghiran och en fjärde kumpan tillsammans stulit över 50 limpor cigaretter samt rulltobak från Tax Free-butiken på Vikings M/S Rosella, till ett värde av totalt €2320. Polisen hade hittat stöldgods från räden till ett värde av €600.

De åtalade bestred alla anklagelser. En representant för Viking Line berättade för tingsrätten att fartygets butikschef upptäckte på inspelningar från övervakningskameror att minst 51 cigarettlimpor stulits. Grancea syntes på övervakningsfilmerna stjäla cigaretter iklädd två olika munderingar. Även Ilie syns vid tobakshyllan på bilderna. Sällskapet hade bokat en resa från Kapellskär till Mariehamn 7.7.2015 och sedan bokat samma resa igen den 8.7.2015. Polisen hade beslagtagit mängder av cigarettlimpor från sällskapets personbil. 

Viking Line begärde att få ersättning enligt cigarettlimpornas försäljningspris på €45,50 styck. Tingsrätten fann det bevisat att sällskapet gjort resorna med avsikt att stjäla, men hänvisade till ett prejudikat från 1990 i Högsta domstolen för att kunna ge de dömda grossistrabatt och skattebefrielse på de stulna produkterna. Således behövde de ersätta Viking Line endast €13,76 per cigarettlimpa, plus en omkostnad på €100 för rederiets besvär med att ta fast dem.

 

Tobak och parfym stals från M/S Eckerö
Enligt åklagaren hade samma sällskap åkt med fartyget M/S Eckerö samma dag och där stulit åtminstone 13 limpor cigaretter, rulltobak och parfymartiklar. De åtalade bestred alla anklagelser.

En representant för Eckerö Linjen berättar att han blev kontaktad av polisen, som hade hittat varor i en bil. Ombord på fartyget gjordes en inventering och det konstaterades att varor fattades, inklusive de parfymer som polisen påträffat. Också en stor mängd tobak fattades. Ur bokningslistorna framkom det att Maghiran och Grancea rest från Eckerö till Grisslehamn den 7.7.2015 och att Maghiran rest från Grisslehamn till Eckerö den 10.7.2015.

Enligt tingsrätten verkade det som att varorna stulits, men eftersom det inte blivit utrett när de stulits eller vem som skulle ha stulit dem räckte det inte med att stöldgodset hittats i sällskapets bil. Därför förkastades åtalet.

 

Paul Maghiran och Loventa Grancea

Plundringståg genom Mariehamn
Också butiken Magique blev kontaktad av polisen, som undrade om en svart klänning de hittat hade kommit från butiken. En företrädare för butiken menade att den svarta klänningen hade försvunnit från butiken och att det inte fanns något kvitto på att den blivit såld. Grancea var den enda kvinnan i sällskapet och hävdade att hennes man Maghiran hade köpt den åt henne. Maghiran hade medgivit något i ett polisförhör, men inte tillräckligt för tingsrätten att anse en stöld som styrkt. Åtalet förkastades.

En företrädare för butiken Mjuk & Len fick ett tips av en butiksinnehavare att  personerna de misstänkte för stöld befann sig på en uteservering i centrala Mariehamn. Företrädaren gick till platsen och ringde polis. När polisen kom påträffades en parfym samt andra varor som stulits från Mjuk & Len bland Ilies egendom. Tingsrätten tyckte inte att det var så farligt och dömde Ilies endast för snatteri.

En annan klänning hade stulits från butiken Svalan. Butiken var den enda i Mariehamn som sålde just det klädesmärket. Klänningen återlämnades till butiken i försäljningsdugligt skick. Tingsrätten tyckte inte att det var tillräckligt utrett vem som skulle ha stulit klänningen och förkastade åtalet.

Det samma gällde ett åtal om stöld från Sunes Jakt o Fritid. Fiskeutrustning som stulits från butiken hade påträffats bland stöldgodset, men eftersom det inte gick att bevisa exakt vem som stulit varorna förkastades åtalet.

Till och med välgörenhetsbutiken Emmaus blev plundrad på kläder och andra varor, som påträffades i sällskapets bil. Magharian erkände stöld av två tröjor, men erkännandet räckte inte för tingsrätten, som beslöt att frikänna honom – trots att han erkände.

Madison Boutique hade fått en klänning och en skjorta stulna, vilka polisen påträffat i sällskapets bil. Även i detta fall ansåg tingsrätten att det inte blivit bevisat exakt vem som stulit varorna och förkastade åtalet. Maghiran hade gjort ett medgivande, som tingsrätten inte ansåg tillräckligt specifikt.

Butiken Tara blev av med en jacka, som polisen hittade i sällskapets bil. Grancea berättade i polisförhör att hennes man Maghiran stulit den åt henne, men eftersom Maghiran nekade förkastade tingsrätten även detta åtal.

 

Hovrätten förkastade överklagande
En enhällig hovrätt bedömde att det inte fanns någon orsak att ändra tingsrättens dom.

Loventa Grancea, född 1967, dömdes till €420 i böter för ett fall av stöld.

Lucian Ilie, född 1958, dömdes till €450 i böter för ett fall av stöld och ett fall av snatteri. 

Paul Maghiran, född 1969, dömdes till €420 i böter för ett fall av stöld.

De dömda ska solidariskt ersätta Viking Line för den stulna egendom som inte återfåtts. Efter att grossistrrabatten för stöld och skattebefrielsen för kriminell verksamhet tagits i beaktande av tingsrätten behöver de dömda endast betala €623 till rederiet.