Kategorier
Nyheter

Häkkänen lovordar strypning av EU-medel för länder som ej följer rättsstatsprincipen

I ett pressmeddelande kräver justitieminister Antti Häkkänen (Saml) att medlemsländernas tillgång till finansiering från EU måste vara avhängig av följandet av den så kallade rättsstatsprincipen, vilken kortfattat innebär att ett lands domstolar ska vara fria från påverkan av lagstiftande politiker och vice versa. EU-kommissionen, som leds av ordförande Jean-Claude Juncker, lade i början av maj ett förslag för att kunna strypa EU-finansiering för de länder som inte lever upp till principen.

–  Om det i en medlemsstat som får EU-finansiering finns brister i iakttagandet av rättsstatsprincipen, blir det möjligt att avbryta eller minska tillgången till EU-finansiering, säger ministern i pressmeddelandet.

Rättsstatsprincipen innebär också att en nations offentliga affärer och myndighetsutövning ska vara fri från korruption och oegentligheter.

– När det gäller EU:s gemensamma budget får det absolut inte förekomma någon slags korruption, fortsätter Häkkänen.

Justitieminister Häkkänen säger något diffust att rättsstatsprincipen ”inte längre kan tas för givet” efter att EU utvidgat sitt territorium och på grund av vad han kallar ”ökande populism”.

För ett halvår sedan inrättades den Europeiska åklagarmyndigheten, som är ett samarbete mellan 16 medlemsnationer, inklusive Finland. Myndigheten ska beivra brott som skadar EUs ekonomiska intressen, till exempel korruption och bedrägeri med EU-bidrag. Myndigheten kommer att inleda sitt arbete 2020.

Sverige har valt att inte delta i samarbetet. Grannlandets tidigare inrikesminister Anders Ygeman (S) motsatte sig myndigheten med hänvisning till att den skulle bli för kostsam.

Foto: Laura Kotila, statsrådets kansli