Hållbart Initiativ vill centralisera hemskolningen genom landskapsandelarna

skola

Allt fler familjer flyr till Åland från Sverige för att skydda sina barn från den statliga skolan och kunna ge dem en egen utbildning i hemmet genom så kallad hemskolning.

Nu vill vänsterpartiet Hållbart Initiativ att de skattemedel som budgeterats för grundskolan också ska kunna gynna dessa familjer, genom vad de själva kallar ett ”center för hemundervisning”.

De åländska kommunerna får årligen över €12 000 000 av skattebetalarnas pengar för att förvara barnen i grundskolan medan föräldrarna är på arbetet, och lära dem att lyda utan att ifrågasätta. Eftersom pengarna betalas ut av landskapsregeringen i form av landskapsandelar per barn i kommunen, har LR också möjlighet att styra hur kommunerna ska använda dem.

Barn som hemskolas tvingas till en utvärdering i den kommunala skolan och i den åländska lärarkåren har flera röster redan höjts över att de inte begriper hur de ska utvärdera kunskaperna bland barn som hemskolas.

Hållbart Initiativs förslag är att ett ”center för hemundervisning” inrättas, med lärare som specialiserats på att utvärdera hemskolade barn:

”Hållbart initiativ vill se en omfördelning av en del av de landskapsandelar som idag går till kommunerna även för de barn som hemundervisas. Vi vill att en del av dessa pengar istället används av landskapet för bildande av ett för alla kommuner gemensamt resurscenter för hemundervisning. Centret blir en plats dit hemundervisande familjer skulle vända sig för uppföljning av de individuella studieplanerna, utveckling och examination”, skriver partiet i en insändare.

Enligt partiet skulle detta också avlasta arbetsbördan i skolorna.