Handikappade har samma rätt till sjukvård som alla andra

Handikapp

Personer med funktionshinder kommer att ha samma rätt till sjukvård som alla andra i Finland. Detta betonar Social- och hälsovårdsministeriet i en kommuniké som skickats ut idag.

”Enligt anvisningen ska den tyngsta intensivvården riktas till dem som drar störst nytta av den. Det här betyder inte att någon människogrupp utesluts från intensivvården. En sådan avgränsning finns inte heller i någon annan anvisning från social- och hälsovårdsministeriet. Besluten om intensivvård fattas alltid individuellt av den behandlande läkaren utifrån en bedömning av situationen.”, står det i meddelandet, som fortsätter:

”Funktionsnedsättning eller begränsning i funktionsförmågan innebär inte automatiskt att personen hör till en riskgrupp. Liksom andra människor kan också personer med funktionsnedsättning ha en sådan grundläggande sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirusinfektion.”

Det märkliga meddelandet kan ses i ljuset av en aktuell skandal i Storbritannien, där läkare skickat perversa brev till personer med allvarliga sjukdomar såsom cancer, neurologiska sjukdomar, samt obotliga hjärt- och lungsjukdomar. I breven har läkarna uppmanat personerna att skriva under ett dokument där de förbinder sig att lägga sig ner och dö ifall deras tillstånd försämras och avsäga sig all form av vård.