Harry Jansson beviljas dubbla corona-bidrag till sitt gästgiveri

Vice lantrådet Harry Janssons (C) turismverksamhet Djurviks Gästgård hör till de företag som beviljas dubbelt corona-bidrag av landskapsregeringens näringsavdelning. Topp-politikern har redan fått €8000 av skattebetalarnas pengar och kan nu inkassera €8000 till, eftersom företaget är verksamt inom logi-branschen.

Gästhem, stugbyar och hotell har drabbats hårt av reserestriktionerna som införts av den finska regeringen, med hänvisning till smittan Covid-19. Tidigare i år beslutade näringsminister Fredrik Karlström (M) därför att fördubbla bidragen till de bolag inom logi-branschen som har svårt med sin likviditet och tvingats låna pengar från banken för att klara upp sina räkningar.

Beslutet att bevilja bonusbidraget till vice lantrådets firma togs av näringsavdelningens byråchef Susanne Strand.