Kategorier
Nyheter

Harry Jansson svarar JO: Politiker skulle gå före i kön för att vaccinen inte skulle härskna

Vice lantråd Harry Jansson (C) gav äntligen med sig och skickade idag den utredning som finska riksdagens justitieombudsman begärt av landskapsregeringen angående den lista som tidigare tagits fram med vilka politiker och höga tjänstemän som skulle ges prioritet framför civila för behandling mot Covid-19.

Janssons vägran skapade stor uppståndelse i media och oppositionspartierna Liberalerna och Socialdemokraterna organiserade en hatkampanj mot Jansson – som kulminerat med att de väckt misstroende mot hela regeringen ifall lantråd Veronica Thörnroos (C) inte ger Jansson sparken. Ingen skugga har dock fallit över lantrådet Thörnroos, trots att hon varit ansvarig för hela affären. Sedermera har Thörnroos gjort en överenskommelse med vänsteroppositionen om att Jansson ska ge den efterfrågade utredningen till JO.

Uppdatering 16.4.2021: Under en gemensam presskonferens medelade Socialdemokraterna och Liberalerna idag att de drar tillbaka sitt misstroendeyrkande.

 

Inga ytterligare handlingar skickas

JO hade specifikt frågat om LR ansåg att deras vaccinationslista stämde överens med den finska regeringens förordning, på vilken lagstiftning LR grundat beslutet att göra vaccinationslistan och hur de har beaktat frågan om jäv i beslutsfattandet.

Frågan om jäv härrör sig från att lantrådet Thörnroos själv bestämde att hon skulle ges prioritet framför civila, samt att beredande tjänsteman John Eriksson skulle ges samma prioritet.

JO har också begärt en utredning över hur beslutet togs.

”Ärendet är av sådan karaktär att det inte finns något ytterligare underlag i form av handlingar eller upplysningar om sakförhållanden som behövs för bedömningen av lagligheten”, skriver Jansson i sitt svar.

På den första frågan svarar Jansson att landskapsregeringen har samma befogenheter inom smittskydd som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i Finland. Och att syftet med att ge vissa individer prioritet i sjukvården var för att trygga samhällskritiska funktioner och upprätthålla krisberedskapen.

”Formuleringen i brevet ska därför tolkas så att avsikten var att om en av de listade samhällskritiska funktionerna befinner sig i en befolkningsgrupp som står på tur att få vaccination, och det inom denna grupp inte finns någon skillnad avseende förordningens angivna prioriteringsordning, bör de listade funktionerna prioriteras”, skriver Jansson.

 

Vill inte att vaccin går till spillo

Han fortsätter med att det är bättre att någon av de på listan över prioriterade kunde få ett vaccin om någon annan avbokat, så att vaccinet inte blir gammalt.

”Det har då ansetts att dosen hellre bör ges till någon som inte står på tur än att den går till spillo. Det var i sådana situationer som landskapsregeringen avsåg att de listade funktionerna kunde vaccineras.”

Gällande frågan vilken lagstiftning LR grundat sig på när de gjort prioriteringslistan svarar Jansson åter att LR har samma befogenheter på Åland som THL har i Finland, men att listan endast var en rekommendation till Ålands Hälso- och Sjukvård.

Angående frågan om jäv konstaterar Jansson att både lantrådet och förvaltningschefen varit på listan över prioriterade, trots att det varit de som drivit och beslutat i frågan, men att de ändå varit opartiska:

”Listan över tjänstemän och politiker omfattar samtliga dem som på ett direkt sätt arbetar med covid-19-relaterade frågor. Brevet har en formell karaktär, är tydligt i sina formuleringar och sitt syfte. Omständigheterna framgår av brevet. Brevet har redovisats öppet i form av ett beslut som liksom alla andra beslut har publicerats på landskapsregeringens hemsida. Dessa omständigheter är sådana som är ägnade att upprätthålla förtroendet för opartiskheten i ärendet.”