Kategorier
Nyheter

Havsbotten vid Södra linjens färjfästen ska kartläggas med laser-scanning

Tre kontrakt på ett sammanlagt värde av €120 000 gavs idag till finska konsultfirman Civiltech AB av infrastrukturminister Christian Wikström (Obs).

Det första uppdraget blir att göra en undervattenskarta för €50 000 över sjöbotten vid Järsö för att kunna bygga om Järsövägen och byta ut broar och vägbankar längs vägen. Sedan vägen ut till Järsö byggdes på 1970-talet har trafiken ökat och många cyklister och andra oskyddade trafikanter använder också vägen och upplever den som osäker.

Specifikt är det Järsöbron, Skobbholmsbron, Nåtöbron och Bergöbron som ska bytas ut, då de inte heller anses uppfylla kraven på trafiklaster. Det blir ändå först om sju år som man ens kommer att börja med att byta ut broarna enligt planen.

 

Konsulter får €70 i timmen 

Ledande konsulter och projektörer kommer var för sig att kunna inkassera arvoden på €70 i timmen, men det är ändå själva djupmätningen som står för merparten av kostnaden. Totalt är det runt 300 000 kvadratmeter som ska undersökas med avancerade ekolod. Datan sätts sedan ihop till en digital terrängmodell, som ska inkludera en karta över sediment. Det ska vara färdigt sista oktober i år.

Det andra uppdraget blir att loda och mäta i farleden vid Sottunga färjfäste och ta fram en plan för att muddra upp där så att fartyget M/S Viggen ska slippa fram ordentligt nu och i framtiden. Totalt får konsulterna €40 000 för det uppdraget, som ska vara färdigt före december i år.

Det tredje uppdraget går ut på att göra liknande sjömätningar och hamnkartor vid färjfästena i den södra skärgården som trafikeras av färjorna på Södra linjen. Datan ska användas för framtida ombyggnader av färjfästen. Förutom multibeam-ekolod ska också laserscanning användas inom områdena som är närmast färjfästena. Uppdraget beräknas kosta €30 000.