Kategorier
Nyheter

Hemlig middagsbjudning för ambassadörer betalas med ålänningarnas skattepengar

I samband med lagtingets firande den 20 oktober av ”Åland 100” anordnades officiella program och middagar för inbjudna ambassadörer, som besökte Ålands Sjöfartsmuseum och år på Michael Björklunds restaurang Smakbyn. Allt i öppenhet och kommunicerat till allmänheten via lagtingets hemsida och andra kanaler.

Men efter vad Ålands Nyheter erfar anordnades på sidan om också andra evenemang och middagar, som hemlighölls för allmänheten. Enligt uppgifter till Ålands Nyheter ska lagtinget ha bjudit ett sällskap ambassadörer och åländska politiker på middag – för skattebetalarnas pengar – på en av Ålands finaste krogar redan kvällen före evenemangen officiellt startade.

Ålands Nyheter har varit i kontakt med restaurangägaren, som varken bekräftar eller dementerar huruvida något sådant sällskap varit dit. Besöket bekräftas däremot av lagtingets direktör Susanne Eriksson, som säger att det är viktigt för Ålands självstyrelse med internationella kontakter och att det är lagtingets mål att alla ambassadörer ska få besöka Åland åtminstone en gång under sin tid i Finland.

– Den här gången erbjöds ambassadörerna att i anslutning till sitt deltagande i seminariet förlänga sin vistelse antingen en dag före seminariet eller efter då vi ordnade så kallade ”official calls” hos talmannen, lantrådet och landshövdingen samt vissa andra besök såsom företagsbesök. På så sätt kunde ambassadörerna få en bred bild av Åland och självstyrelsen, utöver seminariets tema, säger Eriksson.

Finns det fler hemliga fester för skattemedel på gång som lagtinget ordnar?

– Lagtinget ordnar aldrig hemliga arrangemang eller fester. I samband med ambassadörsbesöken skickas pressmeddelanden. I det här fallet överskuggades besöken av seminariet med ett rekordstort internationellt deltagande som vi som värnar självstyrelsen uppskattar.

Eriksson säger att hon ännu inte kan svara på vad arrangemanget kostade, före en sammanställning blivit klar.

– Vid middagar och luncher blandas gäster och värdar, vilka i vårt fall är lagtingsledamöter. Att representera lagtinget utåt är del av lagtingsuppdraget.  Lagtinget har heller ingen så kallad intern representation vilket betyder att då det ordnas sociala interna evenemang för lagtingsledamöterna är det alltid till självkostnadspris.

Ålands Nyheter har också sökt talman Bert Häggblom (Obs) för att fråga om middagsbjudningarna.

Lagtinget slösar årligen bort runt €30 000 av ålänningarnas pengar på representation. I huvudsak går pengarna till Blombergs Blomsterhandel, Restaurang Nautical, Smakbyn, Matverket och Ålands Sjöfartsmuseum. Några hundra euro om året går också till att köpa sprit från Alko.

På bilden: Lagtingets talman Bert Häggblom