Högsta Förvaltningsdomstolen: Olagligt av landskapsregeringen att sparka Datainspektionens chef

Joakim Söderberg

En myndighetschef för Datainspektionen på Åland ska anställas i minst fyra år och får inte anställas på prövotid. Det konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i Finland, som har avgjort att landskapsregeringens beslut att inte fortsätta anställningen för Datainspektionens tidigare myndighetschef Joakim Söderberg var olagligt.

DOKUMENT

Fullständig dom

När Söderberg inledde sin anställning tecknade han kontrakt med LR där han gick med på en prövotid på 1 år och 6 månader. Prövotiden förlängdes inte efter att den gick ut, då Söderberg ansågs ha varit allt för besvärlig i sin granskning av landskapsregeringens förvaltning och deras IT-bolag Åda. Enligt LR hade flera avdelningar varit missnöjda med bemötandet från Söderberg. Landskapsregeringen försökte förnedra Söderberg genom att ”erbjuda” honom att gå till psykolog. Söderberg skrev själv om sina upplevelser i verksamhetsberättelsen för Datainspektionen ,när han fått reda på att han inte fick fortsätta:

”Jag har vid flera tillfällen hamnat på kant med personer inom förvaltningen på grund av att jag hävdat myndighetens oberoende eller ställt tämligen enkla frågor om hur vissa personuppgiftsbehandlingar går till. Behovet av kontroll och rädslan för sanktioner upplever jag baserat på mina erfarenheter under året vara starkare än viljan att göra rätt. Då är det lättast att göra fel helt och hållet och istället sparka den som försöker göra rätt.”

Söderberg stämde LR inför förvaltningsrätt och krävde att få tillbaka sitt jobb – och nu har Högsta Förvaltningsdomstolen avgjort saken till hans fördel.

”Enligt art. 54.1(d) i GDPR får anställningstiden för en tjänsteman vid Datainspektionen inte understiga fyra år. De förskrivna undantagen från denna huvudregel är inte tillämpliga i A:s fall. Oberoende av övriga grunder för att upphäva beslutet att avsluta A:s tjänsteförhållande är tillämpningen av prövotiden på ett år uppenbart lagstridig”, skriver HFD.

Åland har en annan tjänstemannalag än resten av Finland och det är inte ovanligt att chefer anställs på prövotid av landskapsregeringen, men enligt HFD är det alltså dataskyddslagen som ska ges företräde. Domstolen bestämde också att Söderberg ska ges tillbaka sitt jobb.

Under tiden som ärendet behandlades av Högsta Förvaltningsdomstolen anställde landskapsregeringen #metoo-profilen Lena Nordman som chef för Datainspektionen för fyra år framåt.

På bilden: Joakim Söderberg