Kategorier
Nyheter

Hovrätten dömde invandrare för brutala våldtäkter på handikappad kvinna i Tammerfors

Åbo hovrätt fastslog i början av veckan Birkaland tingsrätts dom mot Tamim Najafi, som 2018 dömdes för 10 våldtäkter på en handikappad kvinna samt misshandel och sexuellt utnyttjande av en 14-årig kvinna.

DOKUMENT

Åbo hovrätt: Ärende R18/989

Najafi yrkade på att alla åtal skulle förkastas av hovrätten, alternativt att hans straff och ersättningsskyldighet skulle sänkas. Han anförde att han inte känt till den första kvinnans handikapp, eller utnyttjat henne, eller använt våld mot henne. Han anförde också att han inte känt till den andra flickans låga ålder eller använt våld mot henne.

Åklagaren hade å sin sida lämnat in nya bevis till hovrätten i form av fotografier och en medicinsk rapport angående kvinnans handikapp.

Den tidigare domen hade fallit i Birkalands tingsrätt i april 2018. Najafi stod då åtalad för våldtäkt av den handikappad kvinna, samt misshandel och sexuellt utnyttjande av en 14-årig flicka. Brotten hade skett i Tammerfors. Fyra personer var kallade att vittna och åklagaren presenterade bevis i form av läkarintyg och kopior på textmeddelanden.

 

Våldtog handikappad kvinna 10 gånger
Enligt åklagaren hade Najafi utnyttjat kvinnans funktionshinder för att våldta henne 10 gånger under julhelgen 2017, och dessutom gett henne alkohol för att ytterligare förstärka hennes hjälplösa tillstånd. När kvinnan avböjt hans sexuella inviter hade hon blivit våldtagen av Najafi på ett synnerligen brutalt sätt samt misshandlad bland annat med knytnävsslag i ansiktet. Efter händelserna har kvinnan uppvisat blåmärken och skador över hela kroppen, inklusive skador på underlivet.

Åklagaren krävde att Najafi skulle ersätta kvinnan €18 000 för hennes lidande och €1500 för hennes skador.

Najafi nekade till anklagelserna om våldtäkt och menade att de 10 samlagen varit frivilliga. Han menade att han inte upptäckt något funktionshinder hos kvinnan eller att alkoholen skulle haft syfte att försvaga henne. Han nekade till att ha använt våld mot henne. Enligt Najafi hade kvinnan bott tillsammans med honom under en månads tid och önskat bära hans barn.

Ett vittne berättade att kvinnan var märkbart efterbliven i utvecklingen och att betrakta mer som ett barn. 

Ett annat vittne berättade att relationen mellan Najafi och kvinnan varit ”vacker och romantisk” och att de planerade att skaffa ett barn tillsammans.

En nära släkting till Najafi vittnade om att Najafi och kvinnan planerade att gifta sig, men kände inte desto mer till deras förhållande.

 

Försökte göra motstånd
Enligt tingsrätten styrktes kvinnans berättelse om att Najafi använt våld mot henne av flera inspelade polisförhör och en läkarundersökning och fotografier på skadorna hon utsatts för. Tingsrätten ansåg det också ostridigt att kvinnan led av ett särskilt handikapp. Enligt tingsrätten utgör funktionshinder ett hjälplöst tillstånd i fråga om sexuella relationer i de fall funktionshindret gör att en individ inte kan uttrycka sin vilja eller är oförmögen att bilda en vilja. Tingsrätten konstaterade att kvinnan berättat att hon muntligt och fysiskt försökt hindra Najafi från att ha samlag med henne, men inte klarat av detta. Hon hade också berättat flera gånger i förhör att hon var rädd för honom.

Kvinnan hade berättat att hon inte lämnat lägenheten trots att Najafi upprepade gånger använt våld mot henne. Tingsrätten konstaterade att hon sagt att de lämnade lägenheten under brottsdagen för att handla i en butik och att kvinnan där kunnat få hjälp av utomstående personer.

 

Hovrätten fastslog tingsrättens dom
Enligt domen hade Najafi dragit nytta av kvinnans funktionshinder och att hon varit i ett hjälplöst tillstånd utan förmåga att försvara sig eller uttrycka sin vilja. Vidare ansåg tingsrätten det bevisat att kvinnan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av rädsla för Najafis våld. Däremot ansåg tingsrätten att kvinnan hade druckit alkoholen helt på eget bevåg. Tingsrätten dömde Najafi för 10 våldtäkter på kvinnan. Hovrätten fann ingen orsak till att ändra tingsrättens dom.

 

Ströp och misshandlade 14-årig flicka
Åtalen gällande misshandel och sexuellt utnyttjande av en 14-årig flicka gällde händelser som utspelade sig under januari 2018.

Enligt åklagaren hade Najafi strypt flickan och slagit ned henne på marken. Senare hade han utnyttjat henne sexuellt genom att ha samlag med henne vid 4 olika tillfällen. Åklagaren krävde att Najafi skulle ersätta flickan €2500 för hennes fysiska skador och totalt €20 500 för hennes lidande och skador från de sexuella övergreppen mot henne.

Najafi nekade till alla anklagelser. Han hade inte begått fysiskt våld mot flickan. Han hade haft samlag med henne endast en gång och att han trott att hon varit över 20-21 år gammal. Inget våld hade förekommit. Najafi bestred alla ersättningskrav. Enligt honom hade flickan bett honom köpa alkohol och tobak till henne eftersom hon varit pank. Hon hade också besökt honom i hans lägenhet tillsammans med sina väninnor och själv haft med sig alkohol.

 

Läkarintyg visade kroppsskador
Ett vittne som kände flickan berättade att de besökt Najafi i hans lägenhet och att Najafi frågat vittnet om hennes ålder. Vittnet hade berättat att hon var 15. Ingen alkohol hade förekommit. Vittnet berättade att hon hört Najafi slå och sparka flickan tills hon grät.

Ett annat vittne som också kände flickan berättade att hon gråtit i skolan eftersom Najafi slagit henne. Läkarintyg visade att flickan haft bitmärken och blåmärken på kroppen. Tingsrätten ansåg att bevisen var tillräckliga för att stöda åklagarens linje och dömde Najafi för misshandel.

 

Grovt sexuellt utnyttjande av 14-årig flicka
Flickan hade vägrat samlag med Najafi den första gången, för att så småningom låta sig övertalas. Andra gången hade hon också nekat, men blivit tvingad med våld till samlag. De tredje och fjärde gångerna hade flickan inte haft något emot att ha samlag med Najafi. 

Enligt flickan hade hon berättat för Najafi om sin ålder. Tingsrätten konstaterade att Najafi i förhör också uppskattat åldern på en annan, 12-årig flicka, till 20-21 år, vilket undergrävde hans trovärdighet. Från textmeddelanden framkom det att Najafi var medveten om att flickan fortfarande gick i skolan, samt att hon bett Najafi köpa tobak och alkohol. Därför ansåg tingsrätten att Najafi måste ha förstått att flickan var under 16. Tingsrätten ansåg det också som utrett att det skett fyra samlag och inte endast ett.

Tingsrätten menade att den betydande åldersskillnaden mellan parterna och förekomsten av våld gjorde att gärningen som helhet måste betraktas som grov.

 

Dömdes till 3 år och 8 månaders fängelse
Tamim Najafi,
officiellt född 1999, dömdes av tingsrätten till 3 år och 8 månaders fängelse för 10 våldtäkter, samt för misshandel och grovt sexuellt utnyttjande av barn. 

Han dömdes också till att ersätta den handikappade kvinnan €15 000 för hennes lidande och €1200 för hennes fysiska skador, samt till att ersätta den 14-åriga flickan €9000 för hennes lidande, €800 för smärta efter misshandeln och €2000 för smärta efter samlagen.

Hovrätten fann ingen orsak till att ändra tingsrättens dom.

Foto: Markus Koljonen