Kategorier
Nyheter

Hovrätten: Inte särskilt kränkande för kvinna att bli våldtagen och förnedrad

MARIEHAMN Esten Kaspar Ortus, född 1991, döms av Åbo hovrätt till endast 1 år och 6 månaders villkorligt fängelse för att ha våldtagit en kvinna i februari 2018 i en bastu i västernäs i Mariehamn.

Ortus hade tidigare friats av tingsrätten, men hovrätten ansåg att kvinnans berättelse var såpass trovärdig att bristen på tekniska bevis inte räckte för att frikänna Ortus.

Ur åtalet som presenterades för tingsrätten framgår ur åklagarens beskrivning en brutal och förnedrande överfallsvåldtäkt, där kvinnan inte i något skede varit villig. Ortus hade under våldtäkten förnedrat sitt offer, bland annat genom att stampa ner hennes ansikte i golvet med sin fot.

 

Träffade ester på nattklubb

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 19/1973

Kvinnan hade varit på efterfest till Ortus lägenhet tillsammans med två väninnor. De hade träffat esten på nattklubben Arkipelag. Ortus hade försvunnit och sedan kommit tillbaka och sagt att han behövde hjälp med bastun, som han sa var sönder. Kvinnan hade gått för att hjälpa honom med bastun i källaren. Där gjorde han först närmanden och våldtog henne sedan när hon försökte fly.

Enligt Ortus hade samlaget varit frivilligt och inte alls såsom kvinnan beskrev det. Tingsrätten hade friat Ortus, eftersom det inte fanns någon stödbevisning för kvinnans berättelse.

I sin överklagan till hovrätten skriver åklagaren att kvinnan berättat konsekvent om händelsen från det att hon gjorde brottsanmälan, till läkaren, i polisförhör och under rättegången i tingsrätten. Åklagaren menade att inget tydde på att hon skulle ha iscensatt händelsen.

Försvaret ville istället att överklagan skulle förkastas, och menade att tingsrätten gjort rätt när den tidigare friat Ortus från anklagelserna. Han hade berättat sanningsenligt om händelserna och den tekniska bevisningen hade stött hans berättelse.

I offret påträffades ingen sädesvätska eller manligt DNA. Offret hade inte heller några skador som tydde på våldtäkt. Kvinnan hade berättat om våldtäkten för bekanta efter att de kommit hem från Ortus lägenhet.

 

”Inte objektivt sett särskilt kränkande”

Hovrätten ansåg att det var osannolikt att hon skulle ha haft någon orsak till att hitta på händelsen och att hennes berättelse skulle anses vara ”synnerligen trovärdig”.

Ortus hade ändrat sin historia litegrann mellan polisförhöret och rättegången i tingsrätten. Försvaret menade att polisen missförstått honom när förhöret tolkades mellan svenska och estniska, men hovrätten konstaterade att han fått hela förhöret översatt till estniska innan han undertecknat det. Hovrätten trodde inte heller på Ortus beskrivning av händelseförloppet.

Däremot ansågs brottet inte vara särskilt allvarligt, då det bara rörde sig om en allvarlig kränkning av en människas sexuella självbestämmanderätt. Det hade enligt hovrätten inte varit särskilt kränkande för kvinnan att bli våldtagen:

”Våldtäkten har inte varit planmässig och inte heller objektivt sett särskilt kränkande”, står det att läsa i domen.

Därför kunde det inte komma på frågan att döma esten till fängelse och hans straff blev villkorligt. Hans offer fick hålla till godo med ett skadestånd på €4000.