Hufvudstadsbladet börjar publicera falska nyheter för att rädda sin ekonomi

KSF Media är namnet på Konstsamfundets tidningskoncern där Hufvudstadsbladet ingår och de har drabbats hårt utav tidningskrisen när befolkningen väljer att avstå från gammaldags massmedia. De senaste två åren har koncernen gått mellan 7 till...