Kategorier
Nyheter

Ingen lindring av arbetslösheten på Åland ännu

Antalet arbetslösa på Åland är nu knappt 1700 personer, vilket är 1200 personer eller 340% fler än i augusti ifjol. Detta rapporterar Ålands Statistik- och Utvecklingsbyrå.

Den höga arbetslösheten beror på krisen som rädsla för det kinesiska viruset Covid-19 fört med sig och som drabbat den åländska ekonomin hårt.

Sedan mitten av juli har antalet arbetslösa minskat med 76 personer. I synnerhet unga har drabbats hårt och arbetslösheten är 17,5% bland personer under 25 år. Ifjol var motsvarande siffra 5%. Var fjärde man och var sjunde kvinna under 25 år är idag arbetslös.

Totalt finns det 113 lediga arbeten som erbjuds på Åland idag, vilket är hälften mot vad som fanns i augusti ifjol.

Arbetslösheten är värst i Mariehamn och runt hälften så stor i skärgården och på landsbygden. Branschen som drabbats hårdast är service, lindrigast har jordbrukare och chefer klarat sig.