Insändare: Är Institutet för Hälsa och Välfärd oberoende? 

Visst är Covid-19 en märklig sjukdom. Läste på Ålands Radios hemsida att 25% av de insjuknade saknade symptom. Alltså en sjukdom utan symptom?! Tänk om din läkare säger åt dig att du har en djup depression, men som tur är så har du inga symptom? Eller om han säger att sin arm är bruten men det syns inte på röntgen och du har inga symptom? Sjukdom utan symptom. Spännande.

Såg att THL nu rekommenderar att alla som haft Covid-19 skall vaccineras. Märkligt. Jag hade barnsjukdomar innan vaccinerna började användas, men ingen har krävt att jag skall vaccinera mig mot dem. Men nu säger Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) detta om Covid-19.

I början sades att redan en vaccinspruta skulle ge ett bra skydd och man prioriterade därför ”en dos åt alla”. Nu verkar inte två räcka utan man börjar tala om en tredje. Samtidigt planeras ett vaccinpass för att finländare skall kunna röra sig fritt i Finland.

THL rekommenderar att alla barn ska vaccineras i motsats till Världshälsoorganisationen (WHO). THL rekommenderar att alla gravida skall ta vaccin. I andra länder vill man skydda fostret åtminstone i första trimestern. Jag har i flera insändare frågat: Varför gör de på detta viset?

Är Sanofi Pasteur bekant?

Det är väldens största tillverkare av vaccin med 15 000 anställda. Det är en del av Sanofi SA som har huvudkontor i Paris och en försäljning på 36 miljarder euro, en nettovinst på 12,3 miljarder euro och 100 000 anställda.

”Därför arbetar Sanofi på utveckling av två egna vaccinkandidater, samtidigt som vi tillhandhåller vår produktionskapacitet för att tillverka tre andra företags vacciner. Detta för att göra allt vi kan för att stödja den globala kampen mot COVID-19.” Deras mål är att bli störst även på Covid-19 vaccin.

På THL:s hemsida finns rubriken De största utomstående finansiärerna 2020. Den tredje största finansiären heter Sanofi Pasteur, som 2020 stöttade THL med 3,5 miljoner euro, vilket är 5% av THL:s totala finansiering. Det är 0,028% av Sanofis nettovinst.

Hur kan THL, som ger sken av en ”oberoende, pålitlig ” statlig institution, tillåtas bli finansierad av ett internationellt vinstdrivande läkemedelsföretag som enbart vill öka sin försäljning av antal vaccindoser till så många som möjligt?

Jag har sänt mail till THL för att få uppgifter om finansieringen för 2021 och 2019, utan att få svar.

Jag anser att det är populistiskt att komma med beskyllningar om korruption till höger och vänster. Ni får själva välja vad ni kallar detta. För mig har förtroendet för THL när det gäller vaccin-rekommendationer sjunkit som en sten. Men detta är kanske svaret på min fråga: ”Varför gör de på detta viset?”

Ålands Hälso- och Sjukvårds (ÅHS) styrelseordförande Wille Valve (M) skriver som vanligt i sitt svar: ”ÅHS följer THL:s rekommendationer som är…”

Nästa gång då någon frågar Valve om vaccinråd till gravida, till barn, till de som haft covid-19 osv och Valve, sin vana trogen, hänvisar till THL så bör Valve nämna att THL:s tredje största utomstående finansiär är Sanofi Pasteur, världens största tillverkare av vaccin. Med 3,5 miljoner euro år 2020.

ÅHS och landskapsregeringen bör se över möjligheterna att kunna ge självständiga och oberoende vaccinråd till alla ålänningar. För Ålands bästa.

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati