Kategorier
Nyheter

Insändare: Har vi tappat förmågan till rationellt tänkande under pandemin?

På många ställen inom vården ”kartläggs” nu personalens vaccinationsgrad. Detta läste jag i lördags i Ålandstidningen.

Man kunde också ersätta meningen med orden ”jakt på ovaccinerade vårdare”. Detta låter ganska radikalt men vi verkar leva i galna tider just nu.

Jag syftar nu på vaccinationstvång för vårdpersonal som ska genomdrivas på gott och ont. Varje tungt beslut som inskränker människans grundläggande rättigheter ska granskas noggrann från olika synvinkel. Här verkar det finnas brister.

När jag läste tex att Oasens vikarierande förbundsdirektör Stefan Simonsen svarar på Ålandstidningens fråga om en klient kan vägra vårdas av en ovaccinerad vårdare bland annat så här: ”Vi följer lagen och vi utgår från att den vård vi ger på Oasen är ”covidsäker”. Vilka ställen där det jobbas med människor idag är covidsäkra? De finns helt enkelt inte då som vi alla vet nu även vaccinerad vårdpersonal kan smitta klienter och patienter. Hur stor skillnaden är att överföra smittan mellan en vaccinerad och en ovaccinerad är fortfarande inte riktigt kartlagt. Knut Lönnroth skulle säkert kunna bekräfta detta?

En annan fråga ÅT ställde var ”Vem ber ansvaret om en klient smittas och i värsta fall avlider till följd av en ovaccinerad vårdare”?

På riktigt!? Jag får gåshud när jag ser hur våra samhällen utvecklas.

Har vi tappat förmågan till rationellt tänkande under pandemin? Det verkar så för mig när jag tittar på olika beslut som fattades under pandemin mot smittspridningen. Men denna lag om vaccinationstvång toppar nog allt.

Tänk! Man vill tvinga vårdpersonal att ta ett vaccin för att skydda klienter och patienter. Så långt så bra. Men en gång till. Även vaccinerade kan smitta andra, vaccinen var hittills inte särskilt effektiva mot smittspridningen och ingen vet hur dessa vaccin beter sig i människornas kroppar efter några år. Vetenskap hit eller dit. Så att genomdriva denna lag är helt absurt då vaccinen inte har förmågan att förhindra smitta och sjukdomens farlighet rättfärdigar inte tvång heller då sjukdomsförloppen uppenbarligen blivit mildare med omikronvarianten. Denna kan i sin tur vara möjligheten att få ett tydligt avtagande av pandemin genom uppnått flockimmunitet på grund av en hög smittspridningsgrad. Dessutom kan väl klienter eller patienter skydda sig själva mot ett svårt sjukdomsförlopp eller död genom att de vaccinerar sig. Som de flesta redan har gjort? Så nej. Ett vaccineringstvång saknar all logik och grund och strider dessutom mot människans grundläggande rättigheter.

Till sist. Vårdpersonal är en avgörande faktor för en god hälsovård. Vill man säkerställa den är det av viktighet att göra vårdyrken så attraktiva som möjligt. Jag fruktar att en sådan lag blir en bromskloss i detta då säkert en hel del kommer att överväga att inte jobba eller utbildar sig inom vården framöver. Lagstiftningen bör ta oron eller rädslan för dessa vaccin på allvar. Lika som ekonomiska konsekvenser ovaccinerad personal kan bli utsatta för. Här fattas ett sunt förhållande mellan åtgärdernas nytta mot sjukdom och skada för människan på olika plan.

René Janetzko (Obs)