Kategorier
Nyheter

Insändare: Informera människor om medicin som förebygger Covid-19

I lagtingets frågestund 14 april hade jag några frågor till minister Annette Holmberg-Jansson (M), vilka jag hade sänt på förhand då jag ansåg de var väldigt detaljerade för en minister.

Fråga 1:

– Vi har en Covid-19-pandemi med ett fokus på att vaccineringen är den stora räddningen, även om det finns de som anser att vi i stället bör hjälpa vårt immunsystem och använda etablerade mediciner i förebyggande syfte.

– Det gäller dels vitamintillskott såsom vitamin-D, -C, -B och så vidare, men även två läkemedel som använts länge tid för att stärka immunförsvaret – nämligen Ivermectin/Stromectol och Oxiclorin, som bland annat används mot reumatiska sjukdomar.

– Är det möjligt att erhålla dessa läkemedel i förebyggande syfte mot Covid-19 om man besöker läkare på Åland?

Annette Holmberg-Janssons svar:

– Det är bra att man intar vitaminer, men det är inget alternativ. När det gäller medicinerna så har jag ingen sådan information att man skulle få det här.

 

 

Fråga 2:

– Det finns många, som inte vill/ vågar ta vaccinet. Studier i Finland har visat att uppemot en tredjedel inte vill ta vaccinet. Efter att Astra-Zenecas vaccin pausats i många länder och Pfizers vaccin har visat sig ha en märklig överdödlighet och Johnson-Johnson har själva pausat sitt vaccin så ökar rimligen rädslan för vaccin ytterligare.

– Är det möjligt för dessa grupper att erhålla dessa läkemedel i förebyggande syfte? Informeras det överhuvudtaget om att det finns alternativ till vaccineringen?

Annette Holmberg-Janssons svar:

– Enligt den information jag har så. Nej.

Fråga 3:

– Det är många som hamnar i myndighetskarantän pga att de varit i kontakt med någon, som testats positivt. De har uppenbarligen en ökad risk för att få covid-19 och kan ju inte vaccinera sig omedelbart.

– Det finns även många så kallade ”oprioriterade”, som inte vet när de får sin vaccin.

– Blir dessa två grupper informerade under karantänen eller väntetiden om att dessa mediciner kunde vara ett alternativ under väntetiden?

Annette Holmberg-Janssons svar:

– Den information jag har så är nej.

 

All vaccinering är frivillig och alla måste behandlas om de får Covid-19 oberoende vaccinering eller inte. Då det finns många alternativa metoder för att minska risken för att insjukna eller för att få lindrigare symptom, så borde ju medborgarna informeras om dessa alternativ, som finns på våra apotek, liksom medborgare informeras om att rökning kan vara skadligt och att motion kan vara nyttigt. Även detta gäller för Covid-19.

Nu återstår ju bara för den som av någon orsak inte kan, vill eller får vaccin att googla sig fram själv efter ett alternativ, som kan förebygga eller minska symptomen.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati