Kategorier
Nyheter

Insändare: Klimat-slöseri att inte tillåta satsning på gasdrivna bussar

Tilläggsbudgeten var ett tunt papper. Där fanns tre viktiga saker:

För det första €300 000 till Visit Ålands marknadsföring, som inte debatterades.

För det andra en höjning av fullmakten för besökscentret i Bomarsund från €2 800 000 med €575 000. Detta debatterades. Till slut ansåg majoriteten av utskottet, inklusive jag, att höjningen kunde godkännas. Det fanns många argument emot, men fler som var för.

Livslängden uppskattas till 40 år vilket ger en ökad kostnad om €14 000 per år för alla ålänningar.

För det tredje så fanns det en uppdelning av en fullmakt om att upphandla kollektivtrafik för Mariehamn och Jomala.

Den givna fullmakten gällde elbussar för 12 år, men det tar tid att komma igång, så det kom en önskan om en tvåårig fullmakt för dieselbussar, för €750 000 per år och därefter en 10-årig fullmakt för elbussar, om € 870000 per år.

€120 000 mer per år för elbussar eller €4 800 000 under besökscentrets livstid, vilket knappt debatterades.

Majoriteten inte kan acceptera dieselbussar, men gasbussar är ett miljövänligt alternativ. De har rimligen samma årskostnad som dieselbussar när det gäller personalkostnader och inköp. På min förfrågan så fick vi detaljerade uppskattade driftskostnader. Då kunde jag räkna ut att vi kunde spara ytterligare €80 000 per år i bränsle då gas är billigare än diesel. Alltså spara €200 000 per år. Vi kunde alltså spara in de ökade kostnaderna för besökscentret på tre år. Vi kunde spara in €8 miljoner under besökscentrets livstid.

Därför föreslog jag att vi i fullmakten för ”nya eldrivna fordon” skulle lägga till orden ”eller andra fossilfria fordon”. Ingenting skulle tas bort, men vi skulle få att alternativ, som kunde innebära biogas, vätgas eller begagnade elbussar, vilket enligt gällande skrivning utesluts.

Detta kunde ge en möjlighet till billigare upphandling, men inte utesluta det som fanns. En möjlighet att spara 8 miljoner e.

Nu får man ju inte säga vad andra säger i ett utskott, men från betänkandet framgår: ”Förslaget erhöll inget understöd.” Medlemmarna från Centern, Moderaterna, Liberalerna, Obunden Samling och Socialdemokraterna gav alltså inget understöd till möjligheten.

Det är för mig fullständigt obegripligt att ingen annan i finansutskottet griper en möjlighet att spara 8 miljoner på 40 år det var en lång diskussion om vi skulle godkänna en ökning på €575 000 för 40 år i det andra projektet. Två av dem reserverade sig även mot detta beslut.

Besökscentret är en satsning för alla ålänningar. Kollektivtrafiken är för några innevånare i Mariehamn och Jomala.

Vi också såg vilka rubriker det blev när ÅHS möjligen skulle bli tvungna att spara 4 miljoner euro.

Åländsk Demokrati tror inte att mänskligheten kan påverka det förändrade klimatet. Att lägga 8 miljoner euro extra på eldrift är helt bortkastade pengar. Men även om vi skulle kunna påverka klimatet, så kommer nog inget att märkas av nya elbussar. Inget annat än att vi har 8 miljoner mindre att använda själva. Gasbussar är också ”klimat”-smarta. Ni kan räkna ut Ålands andel av jordens befolkning.

Nu väntar vi på omställningsbudgeten och jag gissar att förslaget ät att vi skall spara på allt utom dessa heliga ”klimatåtgärder”. De andra kostnaderna kan kanske ge en välfärd åt ålänningarna, men ”klimatsatsningarna” kommer enbart att tära på Landskapets krympande kassa.

Må president Biden spendera ”sina” pengar på klimatet, men vi måste hålla i våra pengar!

Stephan Toivonen

Medlem i finans- och näringsutskottet

Åländsk Demokrati