Kategorier
Nyheter

Insändare: Nu måste Åland rehabiliteras – använd inte yxan i budget 2021

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

Den sista raden i tilläggsbudgeten är på -31,9 miljoner euro. Orsaken är att skatteintäkterna blir 33,5 miljoner mindre väntat.

Utan från denna korrigering så hade denna budget varit +1,5 miljoner euro, det vill säga en minskning av kostnaderna. Detta ser vi från Åländsk demokrati som en katastrof.

Arbetslösheten är 10% på Åland, vilket är högre än under bankkrisen. Troligen den högsta arbetslösheten i Ålands historia.

BNP-raset 2020 är 16% i Ålands Statistik och Utredningsbyrås prognos, vilket är mer än under bankkrisen och under de senaste krigen.

I detta läge presenterar landskapsregeringen en tilläggsbudget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Åland behöver återhämtning, tillväxt och satsningar. Nu!

Riksregeringen lät fyra nationalekonomer göra ett förslag till en plan. Det blev Vihriälä-rapporten.

  • Steg 1 var att minimera skadeverkningarna.  
  • Steg 2 är att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning.
  • Steg 3 blir en åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala nya lån.

Men LR sparar redan i detta skede 1,5 miljon. Helt i fel riktning. Detta kan vi klandra landskapsregeringen Thörnroos för.

Ni vill spara 1,5 miljoner i budgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se satsningar på 15 miljoner även om detta kräver ett större lån. Främst för att dra igång näringslivet. Åland behöver sin återhämtning nu och inte sen.

 

”Vi från Åländsk demokrati stöder budgeten, men den ger inte en tillräcklig återhämtning för den åländska ekonomin”

 

Åländsk Demokrati stöder budgeten, även om Åland behöver fler åtgärder. Det är lite och det är sent, men det är bättre än ingenting eller ännu senare.

I Corona-I gav ni €30 per dag åt vissa arbetslösa. Varför kunde inte näringsminister Fredrik Karlström (M) förlänga tiden för detta stöd? Det var en kreativ idé.

Ni gav även medel för likviditetslån och bidrag, men allt har inte gått åt. Kanske blev räntan för hög? Kommunerna får räntefria lån. Kunde ni stöda lånen till näringslivet också?

Ni gav pengar för att bygga upp Åland-boost för att hjälpa de sektorer, som drabbats hårdast. Men ingen startade upp den. Den kunde öka återhämtningen.

I maj jämförde jag med Portugal. De hade satsat 12,4% av sin BNP på Corona-åtgärder. Åland hade satsat 2,4%. Deras arbetslöshet har ökat med en tredjedel medan Ålands arbetslöshet har tredubblats. Trots detta kom inte nya pengar i budgeten. Häromdagen läste jag att Portugal har beställt snabbtest för Corona av ett nytt Åboföretag. Lite som alkotester. Man får resultat efter några minuter för några euro per styck. Något för Åland nu när gränsen mot Sverige öppnar?

Vi från Åländsk demokrati stöder budgeten, men den ger inte en tillräcklig återhämtning för den åländska ekonomin.

Den riksregeringen lägger fram en sjätte tilläggsbudget. Kanske LR kan komma med en femte verklig återhämtningsbudget i november? Ta några projekt från 2021 eller 2022 tidigarelägga dem till vintern 2021 – för återhämtning, tillväxt och för sysselsättning. Vi från Åländsk Demokrati kan medverka till en snabb behandling av budgeten om regeringen står för vilja och kreativitet, så att den kan klubbas i november, om de andra är med.

Nu måste Åland rehabiliteras. Använd inte yxan i Budget-2021 då detta förlänger sjukhusvistelsen. Använd den skonsamma osthyveln.

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati 

Medlem i finans- och näringsutskottet