Kategorier
Nyheter

Insändare: Problematiskt när unga patienter överförs till vuxenpsykiatrin

Om man sedan barnsben varit patient på Ålands Hälso- och Sjukvårds (ÅHS) barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och flertal diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är fastställt, man har ordinerats alla de sorters stöd, receptbelagda mediciner, helhetsskötseln har fungerat relativt okej och läkarbesök med täta och jämna mellanrum, samt alltid kunnat nå sin läkare, har varit möjligt.

Dagen kommer då man blir myndig, BUP-läkaren ”varnar” för att tyvärr brukar problemen ta fart då vuxenpsykiatrin tar över. Anhörig har ej mera insikt, problematiken med funktionsnedsättningar finns fortfarande och samtyckesavtal är det ingen som för på tal. Läkare byts från gång till gång och videolänk blir ofta patientens ”fysiska” möte.

Compliance (svårt att följa medicinska råd) kan ofta bli ett problem för patienten. Det är ju inte lyckat, ofta är det narkotikamediciner. NPF och samsjuklighet, ofta ADHD, ger större risk till ett skadligt bruk och beroende. Skadligt bruk och beroende kan då bli en diagnos (substansberoende) om det handlar om narkotika. Godkänd även hos FPA, är ju en sjukdom. Skadligt bruk och beroende kan även gälla inom mycket annat, alkohol, spel, våld med mera.

Vad händer? Du kanske klassificerar in till LARO programmet (Läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering av opiatmissbrukare) om du blandmissbrukat så att det dokumenterats på ÅHS, ca 1 år, drogscreening i form av saliv och urin. Främst opiater sägs det att det skall finnas dokumenterat. Opiater, ja det finns en hel drös, bland annat de mediciner som LARO medicinerar patienter med för att få patienten “drogfri “. Undrar om det är mycket läckage av narkotiska mediciner utfärdade på Åland, allt är nog ej postorder.

I hälso- och socialvårdens lagtext står tydligt att patienten och dess anhöriga skall befrämjas, det vill säga ges bästa vård, med behandling för alla diagnoser och tillstånd parallellt.

Det finns patienter som stampar på stället, kanske ett steg fram, tre steg bak, åren går och jag brukar jämföra det med att ”ibland känns det som att vården är endast en quick fix för att städa upp på gator och torg”.

Bettis