Insändare: Ska gravida ta sprutan mot covid?

gravid barn

Åsiktsfriheten är än en gång hotad. Den som inte följer Institutet för Hälsa och Välfärds (THL) senaste rekommendationer stämplas med diverse invektiv. Och då gäller det att hänga med. Både för den, som inte vill bli kallad anti-vaxxare, och för den som vill vara en Nicke-Docka. Det THL anser en månad är inte ”sanning” månaden efter. Och det THL ansåg för tre månader sedan är kanske inte sanning idag.

På frågan ”Kan en gravid kvinna ta coronavaccinet?” svarar THL: ”THL rekommenderar coronavaccin åt alla gravida kvinnor.”

Det motiveras med att vaccinet inte ökar riskerna för de gravida kvinnorna, men skriver inget om riskerna för det ofödda barnet, fostret. Är det utan rättigheter?

I vissa landsting i Sverige rekommenderas vaccinering endast i tredje trimestern. Att förespråka samma sak här är väl att vara en kättare, då THL är så tydlig i sitt budskap. Åtminstone idag.

I Portugal rekommenderas vaccinering först efter vecka 21.

Det finns risker med graviditeter, och speciellt i början. Det sker missfall av olika orsaker. Finns det större risker för fostret i första eller andra trimestern? Inte enligt THL, men tydligen i Sverige och i Portugal. Kanske även på annat håll.

Finns det läkare, som varnar för detta? Ja, exempelvis Mike Yeadon, som arbetade för Pfizer under många år, numera oberoende expert. Han varnar både för problem med att bli gravid och missfall. På seminariet ”Stop the shot” nyligen framförde han dessa budskap.

Även den amerikanske familjeläkaren Vladimir Zelenko är mycket orolig på tecken på lägre fertilitet och på ökade missfall enligt vissa studier. Han hävdar att risken för missfall kan öka från 10% till 80% om kvinnan får vaccinet i första eller andra trimestern. Alltså åtta gånger! Humbug eller verklighet? Enligt honom skulle alltså vaccinet fungera som fosterfördrivare. Det är få som ingår i studierna av naturliga skäl. Vi har inte det slutliga svaret ännu. Borde THL vara försiktigare?

Även barnläkaren Lawrence Palevsky i USA har varnat för samma risker.

Myndigheterna borde väga risken för Covid-19 bland de gravida mot den ökade fosterdödligheten. Liv mot liv. En delikat etisk fråga. Nu verkar de enbart väga ökad risk för biverkningar av vaccinet för kvinnan mot ökad risk för sjukdomen för kvinnan.

Desinformation kallas det, som inte är i linje med THL:s aktuella råd. En del av oss minns och en del har hört om Neurosedynskandalen då myndigheterna inte bara tillät utan rekommenderade gravida att ta en lättare lugnande medel, Neurosedyn. Detta resulterade i den största skadeståndsprocessen i svensk historia. I hela världen skadades 10 000 barn av ett läkemedel, som rekommenderades av myndigheterna. Det var framför allt då det togs tidigt i graviditeten, som det kunde resultera i fosterskador.

Det finns likheter. Det finns också skillnader. En skillnad är att läkemedelsföretagen nu är befriade från alla skadeståndskrav för detta experimentella vaccin enligt avtal. Neurosedynet blev däremot en dyr historia.

Vi vet att riskerna är högre för foster i första och andra trimestern, men de tester som presenteras på Pfizers hemsida är gjorda på gravida som tagit vaccinerna veckorna 24-34. Varför gjorde man på detta viset? Vill de bara sälja? Ansvar tar de ju inte.

Vi måste värna om de ofödda barnen också. Jag hoppas innerligt att vi inte kommer att få se bilder på nyfödda som skadats av vaccinet.

På ÅHS hemsida hittar jag ingen information om vaccin för gravida och ställer därför följande frågor till minister Annette Holmberg-Jansson (M) och ÅHS styrelseordförande Wille Valve (M):

– Rekommenderar ÅHS att alla gravida skall ta vaccinet?

– Överväger ÅHS att ändra på sina rekommendationer?

Stephan Toivonen

Lagtingsledamot,
Åländsk Demokrati

 

Wille Valve (M) svarar:

ÅHS följer THL:s rekommendationer som är att coronavaccin erbjuds åt alla gravida kvinnor. Orsaken till varför THL rekommenderar detta är coronavirusets deltavariant. THL stödjer sig på forskningsresultat från Storbritannien som visar att just deltavarianten hos gravida kvinnor kan förorsaka en svårare sjukdomsbild än tidigare varianter av coronaviruset. Dubbelvaccinering ger ett mycket gott skydd mot deltavarianten. Man behöver inte avstå eller flytta på befruktningsförsök eller fertilitetsvård på grund av coronavaccination. Vaccinet kan ges även under den period då modern ammar.

Ifall lagtingsledamot Toivonen kritiskt vill ifrågasätta den vetenskapliga grunden för detta resonemang så rekommenderar jag THL:s sida Coronavaccination av gravida och ammande mödrar. Sidan har uppdaterats för en vecka sedan (19.8) med tydliga källhänvisningar till den litteratur och de forskningresultat som rekommendationen stödjer sig på.

Fotnot: ÅHS följer THL:s medicinska rekommendationer om smittsamma sjukdomar som en följd av den behörighetsfördelning som finns i självstyrelselagen (27 §, punkt 29). Den behörighetsfördelningen kan ledamoten påverka i egenskap av lagtingsledamot.