Insändare: Vi behöver en ny folkomröstning om medlemskapet i EU

Då Ålands EU-projekt var på vårt bord i lagtinget, så höll jag ett kritiskt anförande kring reglerna för EU:s coronastöd på 750 miljarder euro (€750 000 000 000). Det är tolv siffror, mer än 9 euro – så media nämnde inget – men jag framför delar här.

Nu är stödet aktuellt i riksdagen. I somras tog media mest upp fördelningen mellan lån och bidrag.

Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike ville öka andelen lån och kallades ”snåljåparna”.

Det blev 310 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån. När och hur dessa skall betalas vet ingen. EU skrev om plastskatt, koldioxidskatt och ”nya egna medel”.

Det hette återhämtning efter coronan. Ännu 10 februari skriver Yle: ”750 miljarder för att stöda medlemsländer, som drabbats av coronaepidemin.” 

Fördelningen av stödet kom i skymundan.

70% av stödet baseras på befolkningsandelen, arbetslösheten 2015-2019 och inverterat BNP. Media skrev enbart BNP per capita, vilket är helt fel!

30% av stödet baseras på befolkningsandelen, nedgången i BNP för åren 20-21 och inverterat värde av BNP per capita.

En enda del av det, som påverkar en tredjedel av stödet baseras på coronaeffekterna.

Vad är ”inverterat BNP”? EU indelar EU-länderna i tre grupper beroende på BNP/capita. Finland, som ligger över medeltalet får en koefficient om 0,75 medan de som låg under 82% av medeltalet fick koefficienten 2,85. Fyra gånger mer.

Sverige och Österrike, som drabbats hårt av Coronan får 0,7% av BNP i stöd medan Spanien får 3,3%, Portugal 4,2% och Grekland 5,4%. Detta nämnde inte media då de kallade Sverige och Österrike för ”snåljåpar”.

70% av ”Coroana-stödet” ges alltså till de som hade högst arbetslöshet och lägst BNP / capita. En gigantisk överföring från norr till söder.

Enligt invånarantal hade Finland fått 6,3 miljarder. Nu blev det först 3,2 miljarder, vilket senare blev 2,7 då Finland drabbats mindre än man trott. ”Helt följdriktigt” säger europaminister Tytti Tuppurainen (S), men nämnde inte att orsaken är att stödet baseras på inverterat BNP och gammal arbetslöshet…

Finansminister Matti Vanhanen (C) säger att Finland drar nytta av att stödet då 60% av exporten går till EU. Rätt siffra är 55% … och exempelvis 3,8% till Italien.

Finlands andel av skulden blir 6,6 miljarder. Dubbelt större än stödet.

I media talas om ”snåljåpar” och lån eller bidrag. Lite information finns i alternativmedia, men de avfärdas ju som ”fake”.

Allt detta visar vilket enormt demokratiunderskott EU dras med. Minns ni ”president”-valet?

Enligt förslaget skulle Åland skall få 0,54%  i enlighet med befolkningen, eller 12,6 miljoner Euro, men frågan är om Åland blir skyldig att betala tillbaka?

I riksdagen skulle Åländsk Demokrati ha röstat emot stödet, men vi stödde det i lagtinget. Det gynnar Åland, men kanske inte Finland. Hur motiverar Ålands riksdagsman Mats Löfström sin röst i frågan?

EU:s regler om fördelning och ansvar verkar följa den gamla kommunistiska principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vissa förespråkar att detta bara är början. Början på vad?

Med EU:s oklara finansiering av stödpaketet om 750 miljarder, EU:s obefintliga dialogen med medborgarna och EU-stödet till länder med svag ekonomi redan före Coronapandemin anser Åländsk Demokrati att Åland måste genomföra en folkomröstning om ett fortsatt EU-medlemskap.  Det är inte bara jaktfrågor, krångliga EU-direktiv och skattegränshanteringen, som irriterar i kojorna.

Vi behöver en folkomröstning om EU.

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati