Insändare: Vi måste gräva djupare diken – del 2

Första delen av insändaren kan läsas här.

Finansutskottet skrev i sitt betänkande för budget 2021: ”Att nu är fel tidpunkt för hårda åtstramningar av de offentliga utgifterna innebär inte att man kan vänta med reformarbetet. ” 

Det är alltså nu som det breda reformarbetet måste inledas av blivande finansminister Roger Höglund (C) och hela regeringen. Det gäller att vända på ännu fler stenar. Vi behöver en ännu större återhämtning innan vi kan tala om tillväxt. Antagligen måste vi även öka intäkterna, alltså nya avgifter av olika slag. Så gjorde också Finland på 1990-talet.

Vissa reformer och förändringar kan göras nu. Andra måste få vänta.

Stora reformer tar lång tid och effekterna låter vänta på sig. Mindre förändringar är snabbare och kan ge snabbare resultat.

Med en dåres envishet har jag lyft fram Ålands Pensionsfond som en möjlighet. Jag har tittat på andra pensionsfonder, som har en avkastning som ligger 2-3 procent högre. Det är något vi måste titta på. Det kunde göra 12 miljoner euro per år.

Åland behöver EU:s Coronastöd. Tyvärr fokuserar projekten inte på ökad tillväxt och sysselsättning på kort sikt. Vi behöver flera projekt. Tyvärr med lånade pengar, men vi behöver inte betala tillbaka tredubbelt, som Finland för sitt ”Corona”-stöd från EU. Vi behöver ”bara” mod att göra det.

Vi borde bredda transportstödet till alla branscher. Enligt en rapport från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) kunde detta generera 450 arbetsplatser. ÅSUB brukar ha rätt.

Vi kunde införa ett Coronatillägg till de mest utsatta i samhället för att samtidigt stimulera ekonomin. Kanske 1,5 miljoner euro kunde strösslas direkt ut i samhället? Det behöver vi nu. Detta kunde minister Anette Holmberg-Jansson (MSÅ) ta en titt på.

Vi kunde konvertera en del av våra 30.000 fossil-fordon till gasdrift. Som en övergång innan vi kan nå drömmen om elbilar. De som inte har råd med en ny elbil skall inte behöver känna klimatskam varje dag. Regeringens vackra mål till 2030 är att ersätta halva bilbeståndet på Åland med elbilar. Detta skulle kosta minst 750 miljoner euro, kanske över en miljard eller lika mycket som Ålands BNP. Minister Alfons Röblom (HI) måste avsluta sin dyra teater.

Det sägs att när det regnar manna från himlen, så har den fattige ingen sked. Så är det nu med elbilarna. Regeringen stöder laddstationer och företagen tillåter gratis laddning, men det är inte alla som kan eller vill köpa en ny elbil. Att konvertera sin gamla bil, med små subventioner är då ett ekonomiskt alternativ.

Lånefullmakten om 60 miljoner förlängdes, men det finns faktiskt altarnativ. En återbetalning av bostadslån skulle öka landskapets likviditet med tiotals miljoner.

Och alla företag, som är i kris ser alltid över sina fastigheter. Fastighetsverket har många egendomar, som inte behövs. Med lite kreativitet kan det hjälpa landskapets kassa. Självfallet måste kostnaderna granskas även i dessa tider, men de bör åtgärdas med osthyvel. Inte med motorsåg.

Att se till att inget lån behövs ännu 2021 med hjälp av kreativitet är en viktig uppgift för den tillkommande finansministern. Och att undvika att göra det med hjälp av hårda besparingar.

Besparingarna i den offentliga sektorn är en som en nödvändig operation, men då patienten nu Åland kommit in på akuten måste den inplanerade operationen skjutas upp. Först måste patienten tillfriskna, det vill säga den åländska ekonomin måste växa med 34 procent och nå samma nivå som före denna kris. I annat fall måste vi nu skära på kostnaderna/ välfärden med 24% och det tror jag inte någon vill göra.

Stephan Toivonen 

Åländsk Demokrati 

Medlem i finans- och näringsutskottet