Kategorier
Nyheter

Internationellt kriminellt nätverk verkade från Hindersböle

Efter tio år föll domen i Ålands tingsrätt mot ett östeuropeiskt syskonpar som från Hindersböle tvättat pengar för en internationell kriminell sammanslutning. Mannen hade sålt stulen elektronik för €600 000 och hans syster hade hjälpt honom med verksamheten.

Under perioden 2008 – 2010 hade Andrej Elmholm – som även gått under namnen Andrej Schauchuk, Andrew Schenchuck och Konrad Zaniewski – köpt stora mängder elektronik som förvärvats genom stulna kreditkort för att sedan sälja den vidare på Tradera och huuto.net via postorder. Hans syster Katja Elmholm hade hjälpt honom genom att fylla i adresserna på paket och kommunicerat med sin brors kontakter.

 

Sålde elektronik som köpts med stulna kreditkort
Åklagaren yrkade på straff för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri och krävde att straffet skulle bli skarpare eftersom verksamheten var en del av en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet. Åklagaren yrkade även på att €430 000 samt 1 734 000SEK som syskonen tjänat på brottsligheten skulle förverkas till staten, samt att de skulle åläggas med drygt €90 000 i skatt på försäljningen.

 

Erkände häleri av normalgraden – menade att verksamheten inte varit organiserad
Andrej Elmholm bestred grov penningtvätt eller grovt häleri och medgav endast häleri av normalgraden för 43 varor. Han menade att hans syster inte varit inblandad i brotten. Försvaret nekade också till grov penningtvätt genom att hänvisa till en teknikalitet i lagen, samt menade att tingsrätten borde räkna varje affär som en enskild händelse så att det inte skulle räknas som grovt häleri. Vidare menade försvaret att verksamheten inte varit organiserad utan helt slumpmässig. Andrej Elmholm medgav skattebedrägeri, men nekade till grovt skattebedrägeri. 

Försvaret bjöd att betala högst €20 000 i uteblivna skatter, men menade att Elmholm hade haft rätt att göra felaktiga varudeklarationer så att han kunnat undgå upptäckt för häleri. Samtidigt menade försvaret att eftersom egendomen förvärvats genom häleri var den inte skattepliktig.

Katja Elmholm bestred medhjälp till grov penningtvätt, medhjälp till yrkesmässigt häleri och medhjälp till grovt skattebedrägeri. Enligt henne visste hon ingenting om varornas ursprung och hade inte heller kommunicerat med sin brors kontakter. Hon ansåg också att skattebedrägeri inte kan gälla för handel med stöldgods.

 

Digert bevismaterial
Fyra vittnen hade kallats till tingsrätten och åklagaren presenterade bevis i form av bland annat listor över sålda produkter, protokoll över öppnade brevförsändelser, svar på begäran om rättshjälp från Sverige, Spanien, Frankrike och Tyskland, protokoll från husrannsakan, chatmeddelanden, jobbanonnser, listor med stulna kreditkort, listor på postförsändelser, annonser från huuto.net och Tradera, kontoutdrag från Nordea och Ålandsbanken och SMS-meddelanden mellan syskonen.

 

Greps med falskt ID-kort i Sverige 2009
Andrej Elmholm berättade att han 2007 hade sett en annons för billig elektronik på internet och börjat handla från en anonym säljare. Därefter sålde han vidare varorna till normalpris och köpte fler varor. Samarbetet hade gått bra och fortsatt. Elmholm menade att han frågat varför varorna varit så billiga och fått till svar att de var begagnade varor som reparerats. Varorna hade han förvarat i hemmet där han bodde med sin mor, men också hemma hos en bekant. Andrej Elmholm berättade att han aldrig träffat säljarna personligen, men att han åkt till Polen och Litauen för att köpa större partier elektronik med kontanter.

Han hade gripits i Sverige 2009 med en falsk identitetshandling och börjat trappa ned verksamheten. Enligt honom var det först då han hade fått kännedom om att stulna kreditkort var inblandade i affärerna. Hans syster och mor hade endast hjälpt till med att skriva några paketkort och resten av affärerna menade han att han själv skött. I polisförhör hade han ljugit om att han arbetade för ett tyskt bolag. Värdet på paketen hade uppgetts till under €22 för att undvika moms.

 

Åkte till Las Vegas och kryssade till Bahamas
Med förtjänsten hade han betalat för sin systers språkstudier i USA och bjudit henne på resor till Las Vegas, Grand Canyon och på en kryssning till Bahamas.

Ur bevismaterialet framgick det att tullen öppnat totalt 354 av syskonens paketförsändelser under 2008 – 2010. I de flesta hade det funnits fakturor. Mallen till fakturorna, med företagsnamn och logo, hade påträffats av polisen i Andrej Elmholms dator. Enligt åklagaren fanns handstilarna från minst 3-4 personer på adresslapparna på paketen. Paket har också skickats till bulvaner som endast haft till uppgift att returnera dem.

Finska myndigheter fick hjälp av andra länder att spåra en del av produkterna, och rättsväsendet i Sverige bekräftade att samtliga Apple-datorer inblandade hade härrört sig från kreditkortsbedrägerier. Även i Spanien och Tyskland hade stulna kreditkort använts för att köpa Apple-produkter.

 

Polisen beslagtog stulen elektronik för €70 000
Andrej Elmholm hade skickat 350 paket via Posten Åland i sitt eget namn. När polisen gjorde husrannsakan påträffades ett tjugotal datorer, tiotal telefoner, ett sextiotal kameror och ett femtiotal kameraobjektiv. Enligt åklagaren uppgick den beslagtagna egendomens värde till åtminstone €70 000..

Andrej Elmholms bekante var kallad att vittna. Han berättade att han låtit Elmholm förvara två väskor med saker hos honom, tills han fick höra att tull eller polis varit i kontakt med hans syster. Det rättrådiga vittnet bestämde sig för att föra väskorna till tullen. Andrej Elmholm hade tillsammans med sin mor kommit till vittnet sent en kväll och varit arga och hotfulla och krävt att få egendomen tillbaka. Ur tingsrättens dom framgår det inte varför Andrej Elmholms mor ej åtalats.

 

Försökte värva underhuggare på Åland
Vittnet berättade att Andrej Elmholm försökt värva honom och flera andra bekanta till att arbeta för honom med att sälja elektronik. Enligt vittnet åkte Elmholm till Sverige med en svenskregistrerad bil för att hämta ut varorna. Ur kontoutdragen framgick att totalt €403 000 i inbetalningar för varor kommit till Elmholms Nordea-konto i Finland och 1 734 000 SEK till Elmholms svenska Nordea-konto under namnet Andrej Schauchuk.

Ur chatkonversationer framkommer det hur Andrej Elmholm med en annan person diskuterar tillvägagångssättet för elektronikhandeln, priser, villkor, provisioner och risker i distributionskedjan. Enligt åklagaren hade Elmholm dikterat villkoren. Bland bevisen fanns också en utredning från den ryska åklagarmyndigheten över Elmholms växlingar till digital valuta.

 

Hade lista med stulna kreditkortsuppgifter och mall för falska fakturor
I Elmholms dator påträffades också korrespondens med arbetsannonser, där personer rekryterats för att hantera försändelser, samt en lista med stulna kreditkort. Elmholm menade att dessa kortuppgifter inte missbrukats, men kunde inte heller motivera varför han hade listan. På hans och hans systers datorer påträffades också mallar för att skapa falska fakturor för flera tyska bolag. Likadana falska fakturor och falska kvitton hade påträffats av tullen i paket som Elmholm skickat.

 

Greps på bar gärning i Sverige
Ett vittne som arbetat på Posten Åland berättade att Andrej Elmholm skickat kopiösa mängder paket och varit där och gjort affärer dagligen och alltid med ett lågt värde på försändelsen och ofta med olika namn på avsändaren. Ett vittne som arbetat på en livsmedelsbutik i Norrtälje och kvitterat ut paket berättade att Andrej Elmholm en gång per månad kommit för att hämta och lämna ut paket med en ID-handling under namnet ”Konrad Sanewski”. Totalt hade han hämtat och skickat hundratals paket från butiken. Det var också där han greps på bar gärning, efter att polisen fattat misstankar. 

 

Tre års fängelse
Tingsrätten dömde Andrej Elmholm / Andrej Schauchuk, född 1985, till 3 års fängelse för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. 

Katja Elmholm, född 1989, dömdes till €300 i böter för medhjälp till grov penningtvätt och medhjälp till grovt skattebedrägeri.

Till staten förverkas €428 600 samt €1 734 000 SEK som Andrej och Katja Elmholm solidariskt ska betala, men Katja Elmholms del begränsas till €21 000 och 86 000 SEK. Syskonen ska också betala de kringgångna skatterna på totalt €91 500 till staten, men Katja Elmholms del begränsas till €4500.