Kategorier
Nyheter

ISSAP och AHMF för AEWA med EGMP och LR

Avgående vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt igår att teckna ett avtal med Finlands viltcentral för att ta fram en ”aktionsplan” för ejdern i Östersjön, även kallat ISSAP. Projektet ska genomföras inom ett avtal för att bevara flyttfågel – även kallat AEWA – och ska kosta skattebetalarna €120 000, varav hälften kommer från landskapsregeringen och hälften från finska staten.

Ejderpopulationen har minskat kraftigt i Östersjön och landskapsregeringen menar att brådskande åtgärder nu krävs för att bevara fågeln. Framför allt är det rovfåglar och invasiva arter såsom mink och mårdhund som har gått hårt åt ejdern och annan sjöfågel. LR lyfter vikten av att tillåta jakten på ejder för att motivera landägare och jägare att hålla efter de invasiva arterna.

Utav summan på €120 000 ska €35 000 användas för att anlita en utomstående expert för att ta fram en plan, hela €35 000 för en ”workshop”, €35 000 för att anlita extern assistans för AMHF och €15 000 för övrigt.