Joakim Söderberg kräver att få tillbaka jobbet som chef på datainspektionen

Datainspektionens tidigare myndighetschef Joakim Söderberg fick inte någon förlängd anställning i år efter att hans prövotid gick ut. Söderberg har dragit saken till högsta förvaltningsdomstolen och hävdar att han blev uppsagd på oriktiga grunder.

”Nuh-uh” svarar landskapsregeringen, som via vice lantråd Harry Jansson (C) skriver till domstolen  att tanken med prövotid för anställningen var för att landskapsregeringen skulle veta ifall de rekryterat rätt person för jobbet och för att den anställde ska kunna fundera över ifall jobbet passar för henne. Enligt Jansson räcker det med att landskapsregeringen inte var nöjd med Söderbergs insatser för att låta anställningen upphöra.

Vice lantrådet skriver att tjänstemannalagen gör att tillämpningen av prövotid skiljer sig inom landskapsregeringen från tillämpningen för statligt eller kommunalt anställda. Jansson hänvisar till 10 § i tjänstemannalagen 1987:61, där det står:

”Om på prövotid anställd tjänsteman inte senast före prövotidens utgång utnämns till tjänsten, upphör hans tjänsteförhållande utan uppsägning vid prövotidens utgång.”

Jansson skriver också att det är ”tradition” på landskapsregeringen att tjänsteutnämningar inte anses vara en subjektiv rätt och att man därför inte ska få överklaga utnämningsbeslut. Vad gäller Söderbergs anställning framhåller Jansson att han inte avskedats under sin prövotid, utan att tjänsten helt enkelt upphörde efter att prövotiden var utgången.

Enligt Jansson klargjorde landskapsregeringen redan under hösten 2019 för Söderberg att de inte var nöjda med hans insats, efter att olika avdelningar inom landskapsregeringen klagat över att de granskats på ett strikt sätt av honom.

I datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019 tar Söderberg själv upp samarbetssvårighterna och skriver att landskapsregeringens ”behov av kontroll” varit ”starkare än viljan att göra rätt”. Söderberg skriver också att landskapsrevisor Dan Bergman under ett möte kallat honom ”dum i huvudet” och frågat om han haft ”något fel i skallen”, samt hotat med att kalla på polis.

Söderberg hade i sin egenskap av myndighetschef riktat granskningar mot landskapsregeringens korrupta IT-bolag Åda AB och han menar i sin skrivelse till högsta förvaltningsdomstolen att detta är en orsak till att landskapsregeringens förvaltningschef varit jävig mot honom, eftersom förvaltningschefens son sitter i styrelsen för Åda. Den punkten avfärdas av Harry Jansson, som menar att inget jäv föreligger.

Söderberg till vänster, foto: Linkedin, Jansson till höger, foto: lagtinget