Jordbrukare fick bidrag för odlingshall

Byråchef Sölve Högman på landskapets Jordbruksbyrå beviljade igår ett investeringsstöd på €66 000 till jordbruksföretaget JBS Söderlund i Saltvik för en hall för inomhusodling samt hantering av specialgrödor.

Tjänstemannabeslut 14.3.2018