Kategorier
Nyheter

Karl och Karlsson vanligaste namnen på Åland

Det fina namnet Karl var med stor marginal det vanligaste förnamnet bland karlar under 2020, och med god marginal.

Enligt siffror från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB), finns det 631 Karl och Carl på Åland – vilket är mer än dubbelt så många som tvåorna Jan, vilka är 305 till antalet.

Antalet Johan är 281, antalet Erik 265 och sedan går det utför med 216 Lars, 172 Hans, 155 John, 151 Bengt, 139 Anders och 138 Per.

Bland damer är det vanligaste förnamnet Anna och de är 292 till antalet, följda av 276 Maria, 210 Eva, 148 Kerstin, 147 Inger, 143 Linda, 121 Johanna, 111 Emma, 109 Siv och 104 Elin.

namn
Källa: Ålands Statistik- och Utredningsbyrå

Hos herrarna är Karl det vanligaste namnet i nästan alla åldrar, förutom bland åldrarna 0-9, där Elias är det vanligaste förnamnet och åldrarna 10-19, där William är vanligast.

Hos damerna varierar de populäraste namnen mycket mellan åldrarna. Anna är populärast i åldrarna 30-49 och hos de yngsta är Saga det vanligaste namnet. I gruppen 10-19 år är Emma vanligast.

Karlsson är fortsatt det vanligaste efternamnet på Åland, följt av Eriksson, Mattsson, Jansson, Johansson, Andersson, Gustafsson, Häggblom, Söderlund och Holmström.

På Föglö finns det så få Karlsson att efternamnet inte ens syns i statistiken. Där är det istället Sundblom som dominerar, tätt följda av Gustafsson.

Andra efternamn som kan ses som karaktäristiska för sina kommuner är Påvals i Vårdö, Rosenqvist i Eckerö, Fellman i Föglö, Enqvist i Kumlinge och Mörn i Saltvik.

Vill man träffa en Karlsson mitt på ljusa dagen har man störst chans i Mariehamn, där över hälften av dem ruvar. I Jomala, Saltvik, Finström och Sund är chansen också stor. Tyvärr är Karl ett utdöende namn, och under de senaste 20 åren har antalet med förnamnet minskat med nästan 200 människor. Namnet som ökar mest är William, och de har blivit 46 fler sedan år 2000. Hos kvinnonamnen syns inga större förändringar. Antalet Karin har minskat mest under perioden, med 29 färre. Samtidigt har antalet Maria ökat med 48 sedan år 2000.

Inga främmande förnamn eller efternamn förekommer bland de vanligaste på Åland. Varken i den totala räkningen eller i någon åldersgrupp.