Kategorier
Nyheter

Klubbhuset Pelaren fick €23 500 extra ur Paf-medlen

Socialminister Wille Valve (M) beviljade idag ett extra bidrag på €23 500 utav landskapets inkomster från hasardspel till föreningen Ålands Fountainhouse, som leds av styrelseordförande Christian Beijar (S). Lantråd Katrin Sjögren (L) sitter också med i styrelsen.

Föreningen driver Klubbhuset Pelaren, där människor som lider av psykisk ohälsa välkomnas för att delta i olika aktiviteter och arbeta tillsammans med de anställda, utan närvaro av kliniska yrkesutövare.

Minister Valve beviljade i februari ett Paf-bidrag på €155 000 för föreningens verksamhet 2018, med en uppmaning till föreningen att anstränga sig för att få de åländska kommunerna att i större grad stå för fiolerna.

Valve konstaterade att två kommuner vägrat delta i finansieringen, trots att deras invånare är medlemmar i klubbhuset. Enligt Valve blir det betydligt billigare att personer med psykisk ohälsa deltar i Klubbhuset Pelarens verksamhet än att de skulle delta i ÅHS psykiatriska verksamhet eller vård som ordnas av kommunerna. Med den motiveringen beviljade han ett extraanslag på €23 500 till föreningen, som för närvarande har fyra anställda.

Samtidigt beviljade Valve ett bidrag på €4000 utav landskapets inkomster från hasardspel till föreningen Vuxna på stan för hyreskostnader i anslutning till en ungdomslokal.

Enskild föredragning med Wille Valve

Foto: Klubbhuset Pelaren