Kategorier
Nyheter

Kommun går emot regeringens deportationskrav

Hammarlands kommun har riktat ett brev till socialminister Wille Valve (M) där de motsätter sig kraven på att deportera människor från förläggningarna i Hammarland och Jomala, efter att landskapsregeringen i år lämnade in ett lagförslag som ska begränsa antalet boenden på förläggningarna i alla åländska kommuner. Enligt regeringens lagförslag ska endast 10% av människorna inom vissa åldrar kunna få en plats på förläggningarna, något Hammarlands kommunstyrelse starkt protesterar mot.

 

Bygger ut för dubbelt fler istället

”Att med stöd av ett lagförslag i kommunstrukturreformen neka kommunerna att besluta i sina angelägenheter är ett översitteri som landskapsregeringen står för. Lagen är inte godkänd och således ej heller fastställd och i och med detta heller inte bindande för kommunen”, står det i brevet till socialministern från Hammarlands kommunstyrelse, som leds av liberalen Tomas Blomberg.

Nuvarande utveckling tyder på att behovet av platser på förläggningarna kommer att öka varje år och Hammarland beslutade för några månader sedan att göra en tillbyggnad för att kunna ta emot dubbelt så många klienter. I brevet bjuder kommunen in socialminister Valve att själv besöka boendena i Hammarland och Jomala för att peka ut vilka människor som ska deporteras.

Tidningen Åland var först med nyheten.

På bilden: Socialminister Wille Valve, foto: Magnus Fröderberg