Kategorier
Nyheter

Kommuner kräver svar från miljöministern om Mises dotterbolag efter maffia-metoder i avfallshanteringen

Politikernas sopfirma Mises gangsterfasoner som nyligen kommit i daga har fått några kommundirektörer att surna till och gadda ihop sig mot avfallsföretaget.

I brev till landskapsregeringen kräver kommundirektörerna i Jomala, Lemland och Finström att få svar på vad som egentligen försiggår med det dotterbolaget Proans – som uppges vara en organisation för industriella producenter, men i själva verket ägs helt och hållet av Mise.

DOKUMENT

Brev och svar

Jomalas kommundirektör ber att LR berättar om de anser Proans vara en laglig organisation, när det står i avfallslagen att endast producenter får tillhöra en producentsammanslutning – och Mise inte är någon producent.

Kommunen undrar också vad LR tycker om att de åländska invånarna tvingas finansiera producenternas återvinningsansvar via avfallsavgifter som Mise tvingar ur ålänningarna, samt ifall arrangemanget med Proans verkligen följer ”Polluter pays”-principen och tillhörande EU-direktiv.

Slutligen vill Jomalas kommun veta om LR tänker göra någon tillsyn över ifall det finns någon laglig producentsammanslutning på Åland.

Miljöminister Alfons Röblom (HI) svarar kommunen att Proans fortfarande är laglig, eftersom organisationen godkändes 2009 och lagen som begränsar medlemmar infördes först 2018.

 

”Det pågår en process”

Han skriver också att ”Polluter pays”-principen inte är tillämplig, då förpackningar inte anses vara någon miljöskada. Röblom ger ändå med sig lite och skriver:

”Lösningen med Mise som ägare av Proans har betraktats som temporär och påstötningar för att näringslivet skall ta över ägandet har framförts utan att det hittills resulterat i konkreta resultat. Det pågår en process för att hitta lösningar för producentansvaret för förpackningar där medverkande är Ålands näringsliv, ÅLR, Mise, Proans och Rinki. Ger inte detta snabba resultat kommer det att tillsättas en arbetsgrupp som ska utreda detta under 2021. Ekonomin i hanteringen är en viktig del av utredningen och givetvis att den nuvarande och uppdaterade lagstiftningen skall uppfyllas.”

Samma svar ger Röblom till Lemlands kommundirektör.

Finströms kommun undrar var någonstans den avfallshantering som Proans påstås ha ordnat och bekostat verkligen finns, vilka producenter som ingår i den påstådda producentorganisationen och hur förpliktelserna fördelas så att det inte uppstår handelshinder eller snedvridning av konkurrensen.

Kommunen kräver också få en redogörelse över Proans verksamhet och solvens, samt uppgifter om produktionen av produkter som blir avfall och hur dessa samlas in:

”Uppgifter om den ordnade mottagningen och informationen om denna, återanvändningen, återvinningen och den övriga avfallshanteringen av kasserade produkter, behövs för LR:s bedömning av om verksamheten är ändamålsenlig, i enlighet med 101 §. Har någon sådan bedömning alls gjorts?”, skriver Finströms kommundirektör till Röblom.

Ministern svarar att det finns brister i hur producentansvaret fungerat, men att Proans är godkänd som producentsammanslutning och bedöms ha tillräcklig soliditet. I övrigt ger han samma svar till Finström som de andra kommunerna.

På bilden: Alfons Röblom, foto: Landskapsregeringen