Konsultfirmor ska granskas – av varandra Insyltat i landskapets brobyggen

Infrastrukturminister Mika Nordberg (M) beslöt att anlita konsultbolaget Bjerking AB för att granska planerna som konsultbolaget WSP Sverige tar fram för en bro över Spettarhålet i Degerby. Granskningen kommer att kosta skattebetalarna €30 000. Lika...