Kategorier
Nyheter

Korruption inom Mariehamns hamn kan bli polisärende

I en specialrevision som gjorts av firman BDO rekommenderas Mariehamn att överväga en polisanmälan efter att affärer för hundratusentals euro gjorts med en elfirma som drivs av sonen till hamnchefen, utan att hänsyn tagits till jävsfrågor och upphandlingsregler.

Rapporterna beställdes av Mariehamns stad och behandlar misstänkta närståendetransaktioner inom Mariehamns Hamn AB under åren före bolagisering 2011-2014, samt efter bolagisering 2015-2018. Enligt Mariehamns hamns policy får bolagets representanter inte ha något personligt intresse som står i konflikt med bolagets när de gör upphandlingar. Dessutom måste man själv anmäla ifall det finns risk för jäv.

Läs hela rapporten för 2011-2014

Läs hela rapporten för 2015-2018

 

Köpte tjänster från sonens firma för över €100 000 utan upphandling
Enligt policyn får hamnchefen ensam göra affärer för maximalt €150 000 eller tillsammans med styrelseordförande för maximalt €300 000. För hamnmästare och andra chefer ligger gränsen på €7500. Före bolagiseringen låg gränsen för bolagets vd på €50 000 för affärer utan upphandling.

I synnerhet har revisorerna granskat tidigare hamnchef Leif Ahlqvists inköp till hamnen från Andreas El, som drivs och ägs av Ahlqvists son Andreas Ahlqvist. Från 1.9.2012 hade Leif Ahlqvist valts till ensam godkännare av entreprenader och därefter gjort affärer med sin sons bolag för totalt €102 000 fram till att Mariehamns hamn bolagiserades 2014. Detta innebär att Ahlqvist gjort affärer med sin sons firma för mer än dubbelt det belopp han hade rätt att använda dessutom som direktbeställningar utan upphandling.

 

Revisor rekommenderar polisanmälan
För förfarandet under perioden rekommenderar revisor Helge Vuoti att staden överväger en polisanmälan om tjänstebrott eller annat brott.

Enligt revisionen hade Leif Ahlqvist efter bolagiseringen 2014 ensam godkänt fakturor från sin sons bolag till ett värde av €81 500 och totalt har Andreas El fakturerat hamnen €422 000 under 2015-2018. Revisorerna kunde inte utreda hur stor del av elfirmans omsättning som kommit från Mariehamns hamn.

 

Stora affärer med byte av glödlampor
Enligt fakturorna har totalt 556 glödlampor bytts ut under 2015-2018 av Andreas El, som gett en materialrabatt på i medeltal 5-8%. Andra företag som utfört elarbeten för hamnen har i medeltal gett 15-20% rabatt på material. Revisorerna hittade ingenting i styrelseprotokollen om Leif Ahlqvists eventuella jäv i affärerna.

Revisorerna upptäckte också att en byggfirma som anlitats för att reparera avgångshallens loft i sin tur anlitat Andreas El som underleverantör till en kostnad av €43 000. I avtalet som upprättades mellan hamnen och byggfirman nämndes ingen underleverantör.

Ålands Nyheter har granskat fakturorna från 2011-2014, som även de i huvudsak rör byten av lampor och de många arbetstimmar som lagts ned på detta. Enligt vår uppskattning utgående från fakturorna har upp till 780 arbetstimmar lagts ned på lampbyten och arbeten i anslutning till dessa, till en kostnad av €34-€35 per timme.

 

Hamnchefens höga inkomster från bisysslor ifrågasätts
Därtill hade revisorerna granskat Leif Ahlqvists lön under perioden 2015-2017. Enligt hans arbetsavtal med Mariehamns hamn får han inte företa uppdrag, bisysslor eller ekonomiska engagemang utanför hamnbolaget utan skriftligt samtycke från styrelsen, med undantag för att köra buss på sin fritid. Trots detta har Ahlqvist till skatteverket deklarerat inkomster som är €30 000-€40 000 mer än vad han får i lön. Enligt revisorerna kan han inte ha tjänat så mycket extra på sin bisyssla som busschaufför.

 

Även andra närståendebolag anlitades av hamnen
Mariehamns hamns styrelsemedlemmars affärsintressen granskades också och i revisionen konstateras det att styrelsemedlemmen Bjarne Blomster har en ledande position inom Carl Rundberg AB, som hamnen anlitat för totalt €12 000 under 2015-2018. Dessutom har hamnen anlitat firman Hamsafe Ab, som drivs av hamnmästare Helena Janssons sambo, för €17 500.

Roger Jansson (M), foto: Mikael Risedal

Hamnens styrelseordförande ifrågasätter granskningen
Moderaten Roger Jansson är styrelseordförande för Mariehamns hamn och har i media ifrågasatt varför det över huvud taget gjorts någon granskning av affärerna 2011-2014. Att Leif Ahlqvists affärer granskas leder till ”orimliga mänskliga konsekvenser” enligt Jansson, som istället framhåller dåvarande stadsdirektör Edgar Vickström samt infrastrukturdirektör Kai Söderlunds ansvar under perioden. Enligt Jansson utsätts hamnchefen för ”förföljelse” av stadsledningen och Jansson har också påstått att stadsdirektör Barbara Heinonen – som beställde granskningen – har godkänt ansvarsfrihet för Ahlqvist, ett påstående som enligt henne inte stämmer.

Före specialrevisionen beställdes hade frågan lyfts i stadsfullmäktige i april av Anders Holmberg (Ob), som frågade Jansson om allt stod rätt till i hamnbolaget. Då påstod Jansson att Leif Ahlqvist inte varit inblandad i besluten om att anlita Andreas El, ett uttalande som visat sig inte stämma efter specialrevisionen. Till socialdemokratiska Ålandstidningen har Jansson sagt att ”det inte handlar om särskilt stora summor”.