Kategorier
Nyheter

Kräver utökad flyktinginvandring för att ersätta finska barn

Under rubrik om ”en mer human flyktingpolitik” kräver den socialdemokratiska tidningen Åland och dess pensionerade politiske reporter Kerstin Österman en utökad flyktinginvandring till Finland för att ersätta de utdöende finländarna. Landets asylpolitik är ”ovärdigt en demokratisk rättsstat i stort behov av nya människor” skriver Österman på ledarplats och hänvisar till kritik som riktats mot Finland från FNs flyktingorgan UNHCR och en protestlista från Borgå evangelisk-lutheranska stift med 800 undertecknare.

Den av sina åländska kollegor prisbelönte journalisten Österman väljer i sin ledare två exempel på människor som hon menar bör ha beviljats asyl i Finland. Dels en afghansk man hon och flera med henne beskriver som ”superbegåvad” eftersom han klarat grundskolan blott 20 år gammal. Dels en irakisk man som mördades efter att han återvänt till sitt hemland från Finland, där han nekats asyl.

Österman kritiserar Finland för att bryta mot FNs barnkonvention genom att inte behandla alla asylsökare som påstår sig vara minderåriga som barn i första hand. Undersökningar som finska migrationsverket gjort visar dock att närmare 70% av asylsökare som utger sig för att vara minderåriga i själva verket är bedragare som ljuger om sin ålder.

Sedan många år tillbaka lider Finland av en pågående befolkningskris. Finska kvinnor föder färre barn än någonsin, i en allt sjunkande trend, och är nu nere på ett och ett halvt barn i genomsnitt per kvinna. En lika omfattande demografisk katastrof skedde senast under nödåren 1866-1868, då landets befolkning plågades av svält på grund av missväxt och kyla.

Österman hänvisar till detta behov av barn och kräver att Finland därför ökar flyktinginvandringen av barn och vuxna för att ”matcha” den åldrande befolkningen. På så vis ska den folkgrupp som förintas ersättas genom att flytta andra människor till det geografiska området. En politik som drevs intensivt av inflytelserika nationer under förra århundradet och sedan millenieskiftet förordas av FN för Europa, Förenta staterna, Japan, Korea och Ryssland.

Ålands Nyheter länkar inte till Östermans ledare, då tidningen Åland gjort den tillgänglig endast för sina prenumeranter.