Kategorier
Nyheter

Lagtinget debatterade om Åland ska välkomna utländska soldater för rehabilitering och sjukvård

För den som tycker om teater var måndagens plenum i lagtinget en riktigt trevlig föreställning. Ledamöterna bjöd på inövade repliker, spelad indignation och annat skådespel.

Orsaken är ett lagförslag om att Åland ska godkänna en paragraf i Förenta Nationernas barnkonvention som ger utländska soldater rätten till rehabilitering på Åland i form av läkarvård och psykologisk behandling.

Tidigare ansågs protokollet ligga inom finsk behörighet, då Åland är demilitariserat – men i och med att den finska staten på senare år börjat föra in allt fler människor som deltagit i konflikter utomlands blir det alltså frågan om att protokollet även kan gälla utlänningar som placerats på Åland.

 

 

”De har flytt från krig och förödelse!”

Socialminister Annette Holmberg-Jansson höll ett föredrag i plenum, där hon berättade att det var landskapsregeringen som varit drivande i frågan:

– Vi kontaktade Utrikesministeriet, som även de konstaterade att vi har en egen lagstiftningsbehörighet inom protokollet.

Holmberg-Jansson vädjade till sina lagtingskolleger att ratificera protokollet:

– Vi måste fråga oss: Vill vi hjälpa barn? Personer under arton år som flyttar till Åland, att få gå till psykolog, en terapeut för att bearbeta hemska trauman som de flytt ifrån? De har flytt ifrån krig och förödelse!

– Vill vi göra som 180 länder i världen runtom gjort? Ja! Det ska vi! Det är viktigt att vi sätter det här protokollet i kraft nu – något annat vore inte medmänskligt.

 

Annette Holmberg-Jansson (M)

 

Tvetydigt om huruvida barnsoldater redan finns på Åland

Åländsk Demokratis Stephan Toivonen frågade vilka resurser Åland hade för att rehabilitera soldater som deltagit i väpnade konflikter.

– Det är just därför det är så viktigt att ha samarbeten med till exempel Helsingfors, som har den här breda kompetensen, svarade Holmberg-Jansson och fortsatte:

– Vi har mera kunskap på Åland än vad vi tror, för vi jobbar redan med de här frågorna idag.

– Jag visste inte att vi hade barn på Åland som har deltagit i väpnade konflikter, svarade Toivonen.

Holmberg-Jansson gick tillbaka på sitt tidigare påstående:

– Jag vet inte om det finns barn på Åland som har varit i en sådan här situation. Det här är för att förbereda för framtiden. Vi vill att de barn som flyttar hit och som har genomgått en tragisk barndom ska ha en möjlighet att återanpassas och kunna leva ett harmoniskt och bra liv på Åland. Det är inte medmänskligt att inte göra det!

 

IS-barn till Åland

Simon Påvals (L)

Liberalernas ledamot Simon Påvals försökte få ålänningarna att förstå att det skulle handla om barn under fem år – trots att så unga i princip aldrig används som barnsoldater:

– De senaste årens händelser kring den Islamska statens framfart och de finska barnen som växt upp i lägret al-Hol har lett till en diskussion på Åland och i Finland kring de här frågorna. Merparten av barnen är under fem års ålder och Finland bestämde strax innan årsskiftet att ta hem dem tillsammans med sina mödrar.

– Den här verkligheten är något som vi på Åland hittills inte har mött, men dessa barn skulle lika gärna kunna hamna här på Åland. Så ser verkligheten ut oavsett vad man tycker om den!

Lagförslaget har redan godkänts av republikens president Niinistö, som samtidigt i sitt nyårstal för 2021 varnade för faran med att ta in utlänningar som påstår sig behöva skydd men istället själva utgör en fara för finländarna. Något som Påvals lyfte i sitt anförande:

– Det ställer till huvudbry på många sätt.

Moderaternas Wille Valve berättade att Storbritannien inte helt följer protokollet, eftersom landet skickar personer så unga som 16  som frivilliga till krigszoner i Mellanöstern.

– Exemplet Storbritannien visar med all önskvärd tydlighet att detta fakultativa protokoll tyvärr inte är någon självklarhet – inte ens i Europa.

Påvals begärde replik och menade att de flesta barnsoldater runt om i världen inte frivilligt ställer upp:

– Dessa barn är offer lika mycket som de som de eventuellt har utsatt.

 

”Är det personer som är infödda eller inflyttade?”

Stephan Toivonen höll ett anförande, där han ifrågasatte och kritiserade förslaget, samt dess utformning.

– Jag förstod åtminstone inte vid första genomläsningen vad det egentligen innebar. Där nämndes två gånger konventionen om barnens rättigheter mot indragning av barn i väpnade konflikter och det ska väl ingen ha någonting emot?

Däremot reagerade Toivonen på att det i förslaget står om ”återanpassning” av de som deltagit i strider:

– Det skulle då alltså betyda att det är personer som har farit från Åland som kommer tillbaka och ska anpassas. Då frågar man sig: Vart far dom? Vi har ingen militär. Är det personer som är infödda här eller är det inflyttade ålänningar? Varifrån i så fall?

 

Stephan Toivonen (ÅD)

Han undrade också vilken aktör som ska placera soldaterna på Åland:

– Vem är det som kan placera personer som har deltagit i väpnade konflikter utomlands på Åland? Eftersom Åland är demilitariserat och neutraliserat undrar jag vem det kan vara frågan om?

Toivonen undrade om minister Holmberg-Jansson kunde berätta vem eller vilken myndighet som skulle skicka personerna till Åland. En fråga hon vägrade svara på:

– Det spelar ingen roll vad vi tycker eller tänker här i salen! För det gäller här redan. Det vi ska ta ställning till är artikel 6, punkt 3. Det handlar om det som hamnar under hälso- och sjukvård. Ska de barn som kommer hit, till exempel med en mamma och pappa som kvotflykting och som har varit med i ett krig och mår dåligt – ska de få gå till en psykolog eller ska de inte få göra det?

 

”De deltar av egen övertygelse”

Stellan Egeland (Obs)

Obunden Samlings Stellan Egeland höll ett anförande där han var kritisk till att landskapsregeringen föreslår att utländska soldater ska kunna placeras på Åland:

– Detta yttrande är skrivet så att även personer som inte ens har en koppling till Åland ska kunna placeras här för fysisk och psykisk rehabilitering. Detta kan för många te sig som en helt irrelevant skrivning idag – men den kan vara av stor betydelse i framtiden.

– Man måste ha klart för sig att väldigt många personer som deltar i en väpnad konflikt gör det av egen övertygelse. Denna övertygelse är i många fall så stark att en rehabilitering inte är varken aktuell eller genomförbar. Den åländska psykvården har knappast en överkapacitet idag och även om kompetensen finns ser jag det som ytterst olämpligt att deras tid ska läggas på andra än ålänningar som är i behov av hjälp.

Holmberg-Jansson var märkbart irriterad när hon gav replik:

– Det handlar om barn – under arton år – som av någon anledning har flyttat till Åland. De är alltså nya ålänningar, som bor på Åland och som mår dåligt. De behöver hjälp.

 

”Inga soldater från Islamska staten”

Socialdemokraternas ledamot Nina Fellman höll ett teatraliskt anförande och använde sig även av klassiska skådespelar-later som har blivit rutin inom hennes parti:

– I min naivitet och enfald trodde jag att det här ärendet vi behandlar nu var en formalitet, där vi rättar till ett förbiseende som har begåtts i en fråga, där vi redan efterlever protokollet.

– Att krafter i den här salen vill göra det till en annan fråga, där man på något sätt antyder att Islamska statens soldater skulle placeras av någon okänd kraft på Åland – det är över huvudtaget inte sant och det finns inga sådana avsikter eller antydningar i det här förslaget.

– Till Åland kommer kvotflyktingar, som kommunerna har bestämt sig för att ta emot. I dagsläget är det bara Mariehamn som har en plan för att kontinuerligt ta emot flyktingar. Det kommer människor som sökt och beviljats asyl i Finland och det kommer människor som arbetskraftsinvandrare från olika länder inom EU och världen.

– Det stora hotet existerar inte.

 

Nina Fellman (S)

 

Jämförde med frivilliga för Hitler och lägervakter

Stephan Toivonen tog till orda igen och ville göra en liknelse till de frivilliga som under andra världskriget reste till Tyskland för att slåss för Nationalsocialisterna:

– Om vi talar om en person som skulle ha farit till Hitlers tredje rike och varit där som soldat i tre år – var det då meningen att de skulle komma tillbaka för att få stöd och anpassning?

– Det finns inte några gränser för vem det ska gälla!

Toivonen sade att hans parti Åländsk Demokrati inte kunde stöda förslaget, eftersom det kunde innebära att återvändande IS-terrorister kunde placeras på Åland.

– Ursäkta uttrycket, men det kändes lite som en trojansk häst att det här anspråkslösa lilla pappret kom i juletid då vi diskuterade budgeten, som var en stor och viktig sak.

– Hur är det med demilitariseringen? Hur är det med att skydda medborgarna, som vi nu försöker det samma med corona? Men sedan ska vi acceptera att ta emot vem som helst på basen av en tolkning av en barnkonvention. Är det alltså avsikten att vi bland annat ska kunna få barn från IS-läger via den här konventionen?

Nina Fellman var snabb med att ge replik – inte utan att glömma bort teatern:

– Jag förstår att det för Toivonen är oerhört frestande att ta en formell bekräftelse av någonting som handlar om barns rättigheter – barns rättigheter! Och förespegla ålänningarna att det finns ett hot och en fara att det ska komma lägerchefer från Treblinka och invadera det demilitariserade Åland.

– Sanningen är att det inte är så! Det här handlar inte om soldater från krigförande länder som ska komma till Åland okontrollerat – det handlar om barn! Som mår dåligt och som behöver hjälp av vår hälso- och sjukvård.

Fellman fortsatte med att anklaga Toivonen för att ha en agenda med att uppmåla världen utanför Åland som farlig och fara fram med osanning. Hon fick medhåll av Holmberg-Jansson:

– Jamen, alltså, det handlar om barn! Under arton år! Det är det det här handlar om. Hundraåttio länder – världens alla länder har godkänt det här. Det är femton länder som inte har godkänt det här, ska vi vara en av dem? Jag tycker inte det.

 

Minister upprepade mantra: ”Det handlar om barn!”

Rätt som det var ändrade minister Holmberg-Jansson sin tolkning av förslaget att det inte alls skulle handla om barn som deltagit i väpnade konflikter till att det istället handlade om de som flytt från krig:

– Det handlar just precis om de som har varit utsatta för krig. De som har flytt över minfält och flytt med båt över Medelhavet. Som har kommit till Finland och kommer hit som kvotflykting – som barn! Det är de det handlar om, det handlar inte om IS-soldater som har varit och krigat och som kommer hit. Det handlar inte om det, det handlar om barn! Under arton år!

Wille Valve berättade att han blev ledsen av Toivonens anförande och att Åländsk Demokrati inte ville ge sitt bifall.

 

”Högerextrema konspirationsteorier”

Jämförelserna med tredje riket tycktes också ha tagit illa för Simon Påvals, som på Facebook har en fanclub som kallar sig Simon Jugend – namnet troligtvis inspirerat av Hitlerjugend.

– Det verkar vara svårt att förstå för ledamot Toivonen vad som står i den här presidentframställningen. Det som är svårt att förstå är ofta ganska skrämmande, och om man inte förstår och det är skrämmande vill man ofta lägga ihop lite konspirationsteorier för att bilda en egen världsbild – och den världsbilden är ganska förenklad i det här sammanhanget. Den passar visserligen ledamot Toivonens syften väldigt bra.

– Vi pratar om personer som i vissa fall har deltagit i konflikt, men som i alla fall är offer för konflikt. Egentligen är det en icke-fråga att stå här och prata om vilka som kommer hit. Det är inte det vi ska prata om, utan om hur vi ska se till att vi rehabiliterar de personerna.

Sedan avslutade Påvals med att kalla Toivonen högerextrem och konspiratorisk. Parterna har tidigare varit i konflikt efter att Påvals polisanmälde Toivonen för påstådda brott mot mänskligheten. Den utredningen lades senare ner av riksåklagaren.

 

Detta ärende diskuterades i plenum

 

”Det är jättetydligt skrivet”

Hållbart Initiativs Annette Bergbo ansåg att det var Toivonens eget problem att han ansåg att förslaget var otydligt skrivet:

– Bäste Stephan Toivonen, det är jättetydligt skrivet.

Hon berättade att hon också blev ledsen av Toivonens anförande.

Nu kommer lagtingets Social- och miljöutskott att behandla ärendet före det tas upp av lagtinget för omröstning.