Kategorier
Nyheter

Lagtingsledamot reste till Sverige för att skvallra om hur ojämställt det är på Åland

Socialisterna i det åländska parlamentet vill att representationen ska bestämmas efter kön istället för efter hur folket röstar. Det kallas demokrati och det enda som tycks stå i vägen är nuvarande regeringen, ledd av lantråd Veronica Thörnroos (C). I budgeterna för 2021 och 2022 har regeringen tagit bort den så kallade ”jämställdhetsbonusen” – ett bidrag som varit en god källa till inkomst för de socialistiska partierna.

Under lagtingets frågestund igår tog Liberalernas ledamot Pernilla Söderlund tillfället i akt att ställa lantrådet mot väggen:

– Jag vill fråga lantrådet om jämställdhetsarbetet och arbetet för ett jämställt lagting i synnerhet. Är detta verkligen något som prioriteras i regeringen?

 

 

Lantrådet Thörnroos svarade:

– Ja, jag tycker att jämställdhetsarbetet prioriteras i den här regeringen. Och jag tycker också att jämställdhetsarbetet prioriteras i det här lagtinget, oberoende om man sitter i regeringsställning eller opposition.

– Målet tror jag att vi alla – åtminstone de flesta här i salen – kan omfatta. Däremot vägen dit – hur vi ska nå det – den är vi inte riktigt överens om ännu. Men jag lyssnar gärna in de förslag som kommer från Liberalerna.

Något förslag kom inte från Söderlund, som istället plockade fram ett färdigt skrivet tal, som hon läste högt ur för sin ”tilläggsfråga”:

– Som lantrådet kanske redan hört, så var jag tillsammans med ledamot Jessy Eckerman (S) till svenska riksdagen och deltog i en konferens om jämställda parlament och hur man arbetar målmedvetet i andra parlament för detta. Tyvärr deltog ju ingen från regeringspartierna – inte heller någon man från lagtinget eller regeringen.

– Och vi kunde konstatera att Åland är en svart fläck på kartan när det gäller jämställda parlament. Och vi måste tyvärr berätta att vi inte arbetar med frågan.

– Anser alla regeringspartier att frågan om jämställd politisk representation är viktig och hur ska alla partier kunna engageras i arbetet när en del ledamöter från regeringshåll anser att jämställdhetsarbetet ska skrotas?

Tilltaget med färdigt förberedda tilläggsfrågor imponerade inte:

– Jag noterar att ledamoten Pernilla Söderlund har tilläggsfrågorna färdigt skrivna, och det gör ju att det egentligen är ganska ointressant vad jag svarar på frågorna, eller hur? Jag ställde ju en fråga tillbaka till er, hur Liberalerna ser på det här, men den fick jag förstås inget svar på, sade Thörnroos.

– Det är vårt regeringsprogram som ligger till grund för den politik vi för. Jag vet att det finns enstaka ledamöter i det här parlamentet som kanske inte har en så stark samsyn i den här frågan som en majoritet har. Men det är regeringsprogrammet som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

– Som lantrådet säkert vet så är frågestunden för lagtingsledamöterna och regeringens ministrar svarar, kontrade Söderlund. Sedan fortsatte hon att läsa upp ur sin skrift:

– Och på konferensens andra dag så hade jag förmånen att sitta bredvid Sveriges talman Andreas Norlén vid lunchen, och han var förstås nyfiken över hur arbetet med jämställdhet fortskrider på Åland.

– Och tyvärr fick jag ju sitta och hålla i ”skämskudden” och berätta att det kanske inte prioriteras så högt.

– Och jag kunde tyvärr också berätta om ett anförande från en av regeringspartierna, som ansåg att vi redan har ett jämställt samhälle och att kvinnor bara behöver ta för sig lite mera, och att vi kvinnor får helt enkelt skylla oss själva när vi söker oss till lågavlönade yrken.

Lantrådet valde att istället smickra en hånfullt leende Söderlund:

– Jag är mycket väl medveten om att ministrarna ska svara på de frågor som kommer, men samtidigt blir det lite märkvärdigt kan jag personligen tycka, när följdfrågorna är färdigt skrivna. Vilket skulle kunna indikera att man inte över huvud taget är intresserad av vad ministrarna svarar på de aktuella frågorna.

– Vad gäller ”skämskudde” eller inte, så tycker jag att det liberala partiet verkligen inte behöver ha någon ”skämskudde” i famnen. Det liberala partiet är det som har lyckats bäst med rekryteringen och invalet till Ålands lagting med representationen av både män och kvinnor.

– Sedan finns det andra partier, mitt eget parti till exempel – Centern – där vi har en förbättringspotential som vi behöver arbeta med.

På bilden: Thörnroos längst till vänster, Söderlund längst till höger