Lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅD) begär befrielse från uppdraget på grund av sjukdom Johan Lindström tar hans plats

Högerpartiet Åländsk Demokratis enda representant i lagtinget Stephan Toivonen har begärt befrielse från sitt uppdrag fram till 12 januari 2022 på grund av sjukdom. Detta meddelar han idag.

”Det har gått en månad sedan jag blev sjukskriven och nu har ett nytt blad vänts då sjukskrivningstiden har förlängts med tre månader.”, skriver Toivonen i ett pressmeddelande.

Hans ersättare i parlamentet blir Johan Lindström från Saltvik. Toivonen har också begärt att Lindström får ersätta honom i finans- och näringsutskottet.

Toivonen vill inte säga vad han kommer att ägna sig åt under sjukskrivningen. Han önskar Lindström lycka till.