Kategorier
Nyheter

Läkarförbundet ryter till mot corona-hysterin: ”Risken att dö av corona är bara 0,2%”

Finlands Läkarförbund skriver idag att rädslan för coronaviruset Covid-19 kan komma att orsaka fler dödsfall än viruset i sig.

I en nyligen gjord undersökning där mer än 8000 finska läkare svarade framkommer det att den totala arbetsbelastningen nästan blivit hälften av vad den varit tidigare. Detta väcker stark oro hos landets läkare.

– Läkarna är nu mycket bekymrade över att patienter inte kommer till möten och till och med avbokar operationer. Detta kan utgöra en direkt hälsorisk när sjukdomar lämnas obehandlade, skriver Läkarförbundets ordförande Tuula Rajaniemi i ett pressmeddelande.

Enligt förbundet är det hela 100 000 läkarbesök som blir ogjorda i Finland varje vecka på grund av rädslan för coronavirus. Detta ökar risken för att dolda symptom inte upptäcks i tid, samt att människor får en allmän försämring av hälsa när de inte söker vård.

– Obehandlade, till och med till synes oskyldiga symtom, kan i vissa fall förvärras snabbt och förvandlas till allvarliga, till och med dödliga sjukdomar. Läkarna vill uppmuntra patienterna och betona att det är säkert att komma till klinikerna. Vid behov kan även fjärrmottagningar ordnas, fortsätter Rajaniemi.

Dessutom varnar läkarförbundet för att en explosion i antalet patienter som söker vård när corona-epidemin har avtagit kan orsaka en kris för sjukvården.

– Människor borde våga komma på behandling och undersökningar trots corona-epidemin. Nyttan i att komma på behandling är större än risken för att få coronavirus. Mottagning och behandling kan utföras säkert i vården. Behovet av att ta emot patienter bedöms individuellt.

– Totalt dör cirka 55 000 människor i Finland varje år. Coronaviruset beräknas orsaka 1000 till 3000 dödsfall beroende på epidemins omfattning. Således bör människor inte frukta corona-epidemin oproportionerligt mot sina akuta symptom. Risken att dö av corona är cirka 0,2%, medan risken att dö i en hjärtattack är 30% till 50%, skriver Rajaniemi.